Laatste nieuws:
Fietspad Heidestraat-Zuid wordt verlengd

Fietspad Heidestraat-Zuid wordt verlengd

De gemeente Kapellen wil volgend jaar een dubbelrichtingsfietspad aanleggen langs de Heidestraat-Zuid tussen De Uitlegger en de Houtsniplei. Meteen is er dan langs de volledige Heidestraat-Zuid een fietspad beschikbaar, wat de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers ten goede komt. Op de planning staat ook een verharde doorsteek aan het einde van de Heidestraat-Zuid naar het vliegveldje van Brasschaat, over een bestaand karrespoor door het militair domein.

In het kader van deze werken werden door de gemeente Kapellen twee samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt:

Een eerste met de gemeente Brasschaat behelst de realisatie van een fietspad-karrenspoor van 850 meter tussen de Heidestraat-Zuid en de Licht Vliegwezenlaan. Voor de realisatie van 100 meter fietspad op het grondgebied van Brasschaat betaalt de parkgemeente € 42.575. Het aandeel van de gemeente Kapellen in dit project is € 1.400.454.
Een tweede samenwerkingsovereenkomst werd gesloten met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aangezien het nieuwe fietspad wordt aangelegd in de berm van de Heidestraat-Zuid en een gedeelte van deze berm eigendom is van het ANB. Hierbij zal het ANB de nodige zone kosteloos ter beschikking stellen van de gemeente Kapellen waarbij ANB wel eigenaar blijft van de grond.

Als alles volgens plan verloopt, starten de werken begin 2024.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook31
Twitter
Follow Me
Tweet