Laatste nieuws:
Grenspark Kalmthoutse Heide zoekt nieuwe voorzitter

Grenspark Kalmthoutse Heide zoekt nieuwe voorzitter

Grenspark Kalmthoutse Heide is een groot en divers grensoverschrijdende natuurgebied op de grens van Vlaanderen en Nederland. Een uniek gebied van heidelandschappen en variërende flora en fauna. In nauwe samenwerking met haar partners, ondernemers en toegewijde vrijwilligers zet het park zich in voor de bescherming en bevordering van de unieke natuur en landschappen van Grenspark Kalmthoutse Heide. In verband met het aflopen van de ambtstermijn van de huidige voorzitter is het overlegorgaan op zoek naar een nieuwe, enthousiaste voorzitter.


Een greep uit het takenpakket
De voorzitter
  • leidt het overleg met de partners (momenteel gestructureerd als Bijzondere Commissie 3 à 4 keer per jaar en Stuurgroep 6 keer per jaar)
  • draagt zorg voor de ontwikkeling van visie, meerjarenbeleid en ambities
  • vertegenwoordigt het Grenspark in diverse regionale en nationale besturen (bijvoorbeeld Samenwerkende Nationale Parken Nederland) en in de pers.
Interesse?

U kunt uw motivatie en curriculum vitae in het kader van deze sollicitatie tot en met 7 juni 2024 sturen naar coördinator Jan Weverbergh (j.weverbergh@grenspark.be) met als onderwerp ‘Vacature voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide’.

Voor vragen met betrekking tot deze procedure of functie kunt u contact opnemen met de Algemeen Coördinator Jan Weverbergh op +32 3 641 93 53.

Meer info vind je hier!

Bron: Gemeente Essen
Foto: PixaBay

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet