Laatste nieuws:
Kleine amfibieën met grote trek

Kleine amfibieën met grote trek

De Kalmthoutse Heide biedt een thuis aan enorm veel unieke diersoorten. Veel van die soorten zijn zeldzaam en komen in Vlaanderen enkel in dit gebied voor. Dat geldt voornamelijk voor de amfibieën en reptielen die hier vertoeven. Zo bevindt er zich in de Kalmthoutse Heide een unieke combinatie aan adders en gladde slangen. Daarnaast vind je er een belangrijke populatie aan heikikker, rugstreeppad en vinpootsalamander. Stuk voor stuk dieren die wettelijk beschermd zijn in België.

Dieren als verkeersslachtoffer op Verbindingsstraat

Jaarlijks worden de amfibieën op de Kalmthoutse Heide in het voorjaar gewekt door hun biologische klok. Bij de eerste nachtelijke temperaturen boven 5°C, gepaard met wat regen, ontwaken de kikkers, padden en salamanders uit een diepe winterslaap. Op dat ogenblik hebben deze amfibieën maar één doel: zo spoedig mogelijk eieren leggen in een ven, gracht of vijver. De amfibieëntrek vindt meestal bij schemer of ’s nachts plaats, bij voorkeur bij regenachtig weer.

Verbindingsstraat één van de knelpunten

Op hun tocht moeten de dieren vaak het verkeer op de verharde wegen trotseren, wat voor velen onder hen de dood betekent. Uit het onderzoek ‘Dieren onder de Wielen’ blijkt dat de Verbindingsstraat tot één van de knelpunten behoort. De weg loopt dwars door Grenspark Kalmthoutse Heide, maar is enkel toegankelijk voor vergunninghouders. De nabijheid van verschillende vennen zorgt echter voor een enorme soortendiversiteit aan amfibieën. Omdat het gaat om zeer zeldzame soorten zoals de heikikker, vinpootsalamander en de rugstreeppad is het van belang om het aantal amfibieënslachtoffers te beperken. Daarom wordt aan de vergunninghouders gevraagd om tijdens de amfibieëntrek de Verbindingsstraat zoveel mogelijk te mijden, vooral na zonsondergang en voor zonsopgang.

Twee perioden in amfibieëntrek

De amfibieëntrek kan verdeeld worden in twee perioden. De eerste trek start in februari / maart en kondigt de trek naar de voortplantingswateren aan. De tweede trekperiode vindt plaats vanaf oktober / november en verloopt veel meer gespreid. In die periode gaan de amfibieën terug op zoek naar hun overwinteringsplaatsen verspreid over het natuurgebied. Tijdens die gevoelige perioden worden er waarschuwingsborden geplaatst aan de Verbindingsstraat. Maak gedurende deze periode de omweg, voornamelijk tussen zonsondergang en zonsopgang. De paar minuten extra redden heel wat dierenlevens! Als je toch door de Verbindingsstraat rijdt, beperk je snelheid dan tot 30 km.

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: ©Noordernieuws.be

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet