Laatste nieuws:
De zes gemeenten van Selab starten met een nieuw lokaal partnerschap

De zes gemeenten van Selab starten met een nieuw lokaal partnerschap

Selab is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel die de regierol opneemt voor werk en sociale economie. Een belangrijke doelstelling van Selab is het verkleinen van drempels die mensen ervaren richting de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt de organisatie samen met tal van partners waaronder VDAB.

Bundelen van krachten

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB: “Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken in 2025, willen we iedereen aan boord. Door met de lokale besturen en partners de krachten te bundelen, werken we samen aan een meer inclusieve samenleving en arbeidsmarkt.”

Verschillende projecten

Om dit te realiseren zet Selab in op verschillende projecten waarbij mensen vaardigheden en competenties verwerven zoals sociale competenties, taalvaardigheden, sollicitatietraining, en ook digitale vaardigheden.

Drempels

“Wanneer mensen op meerdere levensdomeinen tegelijk drempels ervaren, is het moeilijk om stappen te zetten naar of actief te zijn op de arbeidsmarkt. Daarom is Selab gestart met het lokaal partnerschap MODO, waarbij verschillende organisaties expertise samenbrengen om ondersteuningsnoden op te vangen”, vertelt Luc Devriese, Schepen Sociale zaken Kapellen en Voorzitter Selab. MODO staat voor Mogelijkheden Ontdekken Door Ontmoeting.

Kernwaarden van ons partnerschap

“We zochten naar een neutrale naam waarbij de kernwaarden van ons partnerschap werden opgenomen. We willen mensen laten ontdekken waar ze goed in zijn, welke mogelijkheden er wél zijn en vooral ontmoeting stimuleren met de ander én zichzelf”, zegt Greet Patho, algemeen coördinator Selab. Bij de samenstelling van het partnerschap werd gekeken naar de noden van mensen in de zes gemeenten.”

Drempels

“Eerst brachten we de drempels, die mensen ervaren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, in kaart”, gaat Greet Patho verder. “Op basis daarvan betrokken we relevante en lokale partners. En zo is MODO ontstaan, met als partners Selab, Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek, Wuustwezel Emino, Arktos, CAW, GGZ Bethaniën, IN-Z, Ligo Antwerpen en VDAB. Deze organisaties brengen het partnerschap de nodige expertise bij op vlak van integratie op de arbeidsmarkt, mentaal welzijn, in het opbouwen van een netwerk, verslavingsproblematieken, …”

Individuele en groepsbegeleiding

MODO biedt individuele en groepsbegeleiding aan voor mensen tussen de 18 en 65 jaar. Mensen kunnen via tal van organisaties worden aangemeld voor het project. “De lokale OCMW’s en VDAB hebben reeds de eerste deelnemers toegeleid, maar ook politie, straathoekwerkers, jeugdverenigingen, sociale kruideniers, … kunnen mensen aanmelden voor het project. Dit kan eenvoudig via een online formulier, terug te vinden op de website https://selab.be/esf-projecten/”, zegt Bram Verheyen, Coördinator MODO.

Trajectgezel

De deelnemer zit zelf aan het stuur van het traject. “Eens de begeleiding is opgestart, zal een trajectgezel hem/haar begeleiden”, gaat Kathleen Verboven, Teamcoach Emino vzw, verder. “De trajectgezel voorziet een individuele begeleiding op maat. De deelnemer zal verder geholpen worden in de eigen gemeente en bepaalt zelf het tempo, de hulpvraag en de duurtijd van de begeleiding. Hij/zij zit zelf aan het stuur van het traject.” De trajectgezel zal steeds kunnen terugvallen op de expertise van de partners binnen MODO. MODOloopt met de ondersteuning van Europa WSE van januari 2024 tot december 2029.

Voor meer informatie en aanmeldingen kan u terecht op de website https://selab.be/esfprojecten/

Het project is mogelijk gemaakt door de steun van het Europees Sociaal Fonds en met de medewerking van de Vlaamse Overheid.

Foto: Pixabayt

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet