Laatste nieuws:
Zeldzame boommarter floreert in het bosrijke GroenRand

Zeldzame boommarter floreert in het bosrijke GroenRand

Goed nieuws: in de bossen binnen het werkingsgebied van GroenRand en het Grenspark duikt de zeldzame boommarter stilaan meer en meer op. Dat leren we uit de waarnemingen van wildcamera’s en de tellingen van de verkeersslachtoffers.

Groen parelsnoer

Natuurverbindingen en -ontsnippering zijn essentieel om flora en fauna tegen uitsterven te behoeden. De Antitankgracht, een lange unieke strook natuur, strekt zich als een groen parelsnoer uit van Stabroek tot aan het Albertkanaal in Oelegem. De daar omheen liggende losse stukken bos en natuur via de Antitankgracht met elkaar verbinden, dat is waar de natuurvereniging GroenRand al sedert 2017 voor ijvert (zie kaartje).

Zeldzame boommarter floreert in het bosrijke GroenRand2

Ontsnipperende maatregelen

Nu Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het soortenbeschermingsprogramma otter heeft goedgekeurd, kan ook de omgeving van de Antitankgracht ottervriendelijk worden gemaakt. Althans dat is de hoop van natuurvereniging GroenRand. Die beschouwt de otter als hoopvol symbool voor natuurheropleving. Zo’n programma is niet vrijblijvend wat ontsnippering, natuurherstelprojecten (schuilplaatsen) en waterkwaliteit betreft. GroenRand wil tevens bekijken welke ontsnipperende maatregelen van de otter van toepassing zijn bij de boommarter en welke eventuele bijkomende maatregelen er hierbij genomen moeten worden.

Ecologische verbindingszones

Dankzij de ontwikkeling van ecologische verbindingszones en een natuurlijker beheer van bossen, kan de boommarter weer in aantal toenemen. Maar de regio Voorkempen is sterk versnipperd door drukke wegen, spoorlijnen, verkavelingen, … Veel boommarters hebben het daarom lastig om van het ene groengebied naar het andere te trekken. Dat is nochtans belangrijk om uitwisseling tussen populaties van verschillende diersoorten mogelijk te maken en de genetische diversiteit te verzekeren. Planning en uitvoering van mitigerende maatregelen, specifiek voor de boommarter, zijn er momenteel nauwelijks.

Zeldzame boommarter floreert in het bosrijke GroenRand3

Amfibieëntunnels

Uit een recent onderzoek door studente Lotte Gielis van de Universiteit van Antwerpen, is gebleken dat boommarters gebruik maken van amfibieëntunnels. Deze vaststelling is voor onze regio zeer interessant, want via het soortenbeschermingsprogramma otter zullen er wellicht ecotunnels worden aangelegd. In het dichte naaldbos huist de boommarter in een verlaten eekhoornnest, in een holle boom of in een spechtennest. Vanuit zijn veilige onderkomen maakt hij zwerftochten in een vrij uitgestrekt gebied. Soms gaat hij wel tot tien kilometer van zijn nest vandaan. Als de boommarter zich na zijn zwerftocht weer op de terugreis begeeft, dan wordt de laatste etappe steevast via de toppen van de bomen afgelegd.
In hoeverre werd er bijvoorbeeld geobserveerd dat boommarters gebruik maken van eekhoornbruggen? Natuurpunt gaat binnenkort onderzoeken hoe het kan vermeden worden dat boommarters sterven in het verkeer. Begin 2024 zal een aantal boommarters met een GPS-zender worden uitgerust, om te kijken of ze drukke wegen oversteken en hoe ze dat doen.

Foto’s: ©Karel De Blick

DW

Facebook83
Twitter
Follow Me
Tweet