Laatste nieuws:
Liefst vijf boommarters gespot in het Elzenbos in Stabroek

Liefst vijf boommarters gespot in het Elsenbos in Stabroek

GroenRand heeft opgemerkt dat de boommarter bezig is met een comeback in de GroenRand-regio. In de afgelopen jaren zijn er verschillende boommarters waargenomen in de regio Kalmthout-Kapellen-Stabroek-Schoten.

Uiterlijke verschillen

Ook in het gebied Oelegem-Schilde, Brasschaat en Sint-Job-in-‘t-Goor worden ze regelmatig op cameravallen vastgelegd. De boommarter (Martes martes) maakt deel uit van de marterfamilie (Mustelidae), die ongeveer zeventig soorten telt, waaronder otters (Lutra lutra), steenmarters (Martes foina), bunzings (Mustela putorius) en wezels (Mustela nivalis). Qua uiterlijk lijkt de boommarter sterk op de steenmarter, maar is te onderscheiden door zijn geelachtige keelvlek, in tegenstelling tot de witte keelvlek van de steenmarter. De vorm van de keelvlekken verschilt ook tussen beide soorten, bovendien hebben boommarters grotere oren, een bruinere ondervacht, een spitsere snuit en een slanker lichaam met langere poten.

Liefst vijf boommarters gespot in het Elzenbos in Stabroek 2

Superuitzonderlijk

Vijf zeldzame boommarters die poseren voor de camera van Anne Oostvogels, is wel superuitzonderlijk. Dit is opmerkelijk, omdat deze soort op de meest recente rode lijst van inheemse zoogdieren in Vlaanderen als ‘ernstig bedreigd’ wordt beschouwd. In Vlaanderen is deze soort zo uitzonderlijk, dat hij bovenaan de prioriteitenlijst van het natuurbeleid staat. De boommarter staat bekend als een indicatorsoort voor bosgebieden met hoge natuurwaarden en is zeer zeldzaam in Vlaanderen. Deze soort is dol op de gevarieerde GroenRand-bossen met rijke ondergroei en geeft de voorkeur aan oude bossen. Mede dankzij de inspanningen in het gebied rond de Antitankgracht, zijn in de afgelopen jaren niet alleen otters, bevers maar ook boommarters teruggekeerd in de GroenRand-Regio.

Liefst vijf boommarters gespot in het Elzenbos in Stabroek 3

Boommarters hebben een robuust netwerk nodig

GroenRand pleit voor een landschapsecologische aanpak en het idee van ecologische netwerken. Versnippering en kwaliteitsverlies van natuurlijke habitats kunnen leiden tot problemen voor veel soorten die aandacht behoeven. Fragmentatie creëert kleine, genetisch verarmde populaties en verhoogde inteelt. De natuurvereniging heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze de Schietvelden, de Kalmthoutse Heide en aanleunende natuur- en bosgebieden met elkaar wenst te verbinden tot één robuust netwerk.

Foto’s: ©Anne Oostvogels

DW

Facebook242
Twitter
Follow Me
Tweet