Laatste nieuws:
Prijzen containerparken aangepast

Prijzen containerparken aangepast

Enkele prijzen voor het aanleveren van materialen in het containerpark van oa. Kapellen worden lichtjes aangepast.

Kostendekkende tarieven

Voor het intergemeentelijk gebruik van de recyclageparken wordt vanaf nu gewerkt met uniforme retributies. Aangezien ook bedrijven en zelfstandigen toegang hebben tot het containerpark, wordt voor hen gewerkt met marktconforme en dus kostendekkende tarieven.

Vanaf 1 juli 2024 wordt er € 0,275/kg aangerekend voor grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval en asbesthoudend afval. Voor kalkplaten, cellenbeton, vlak glas, grond, zuiver steenpuin, groenafval en hout worden de tarieven € 0,044/kg (particulieren) en € 0,088/kg (KMO).

Landbouwfolie aanleveren kost € 0,088/kg, piepschuim € 5,499/zak van 1.500 l. en plasticfolie € 4,122/zak van 400 l.

Alle info kan je nalezen op www.igean.be/afvaltarieven-in-regio-noord

MLH

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet