Laatste nieuws:
Wijziging tarieven huis-aan-huisophaling afval

Wijziging tarieven huis-aan-huisophaling afval

De huidige tarieven voor de Brechtse huis-aan-huisophaling van huisvuil en gft wijzigen op 1 januari 2020, dat keurde de gemeenteraad op donderdag 12 december 2019 goed.

De stijgende kost voor de inwoners komt er omwille van stijgende kosten voor onder andere het transport en de verwerking van het afval. Die kosten worden doorgerekend volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Net als in alle andere IGEAN-recyclageparken zullen ook de tarieven voor de afvalfracties in de recyclageparken vanaf 2020 worden aangepast.

Stijging kosten afvalophaling

De prijsaanpassing is niet enkel noodzakelijk om de kosten voor afvalophaling en -verwerking te dekken, de gemeente Brecht wil het sorteren nog verder aanmoedigen. De laatste jaren daalde de hoeveelheid opgehaald restafval in onze gemeente tot 93 kg per inwoner. We scoren hier veel beter dan het Vlaamse gemiddelde van 145 kg per inwoner. Deze trend willen we verderzetten.

De vervuiler betaalt

Ondertussen houden we wel vast aan het principe “de vervuiler betaalt”. Jouw factuur voor huis-aan-huis-ophalingen bestaat uit drie ‘pijlers’, drie onderdelen: het gebruiksrecht van een container (met andere woorden de ‘huur’ van je container), de ledigingskost (te betalen iedere keer je de container buiten zet) én de prijs voor de verwerking van het afval in je container (wordt bij lediging telkens gewogen). Je kan je afvalfactuur op iedere pijler zelf beïnvloeden: bespaar op je afval, laat je container minder keren per jaar ledigen en/of haal een kleinere container in huis.

Hierbij een overzicht van het huidige tarief en het nieuwe tarief van de verschillende pijlers op je factuur:

Wijziging tarieven huis-aan-huisophaling afval

Bijvoorbeeld: voor een gezin van vier personen met een container van 120 liter (zowel voor huisvuil als gft) dat tweewekelijks 10 kilogram huisvuil én gft aanbiedt, zal deze prijswijziging 0,9 euro per maand kosten aan huisvuil en 0,46 euro aan gft per maand.

De prijzen zullen jaarlijks aangepast worden aan de afgevlakte gezondheidsindex.

De toelage sociale correctie DIFTAR blijft bestaan. Inwoners die omwille van medische redenen grote hoeveelheden verbanden en/of verzorgingsmateriaal nodig hebben, kunnen die jaarlijks aanvragen.

Afvalfracties recyclageparken

De gratis fracties in de recyclageparken (zoals glazen flessen en bokalen, papier en karton, textiel…) én de vrijstellingen voor groenafval (300 kg) en asbesthoudend afval (1000 kg) per gezin, blijven behouden. De prijs van de betalende fracties wijzigt vanaf 1 januari 2020, net zoals in alle andere IGEAN-recyclageparken, wel als volgt:

– Grof vuil 0,25 euro/kg

– Gemengd bouw- en sloopafval 0,25 euro/kg

– Asbesthoudend afval (cementgebonden) 0,25 euro/kg

– Grond 0,04 euro/kg

– Kalkplaten & cellenbeton 0,04 euro/kg

– Vlak glas 0,04 euro/kg

– Zuiver steenpuin 0,04 euro/kg

– Houtafval 0,04 euro/kg

– Groenafval 0,04 euro/kg

Bron: gemeente Brecht
Foto: Pixabay

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen