Laatste nieuws:
Recyclageparken vanaf 7 april open, maar onder voorwaarden

Recyclageparken vanaf 7 april open, maar onder voorwaarden

Alle recyclageparken in Vlaanderen kunnen heropenen op dinsdag 7 april 2020. We vragen de mensen wel om niet naar het recyclagepark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Indien ze hun bezoek aan het recyclagepark nog kunnen uitstellen, wordt hen gevraagd dat te doen.

De heropening van de recyclageparken kan alleen maar plaatsvinden onder de volgende voorwaarden.

Verschillende afvalfracties

In principe aanvaarden de recyclageparken alle afvalfracties, met uitzondering van asbestcement omdat we de mondmaskers voorbehouden voor de medische sector.
Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. Voor een eventuele heropening van de parken moeten alle logistieke partners, afvalophalers, sorteer- en verwerkingsinstallaties klaar zijn en in staat zijn om de afvalstromen op te vangen. Een heropening van de recyclageparken heeft geen enkele zin als de afvoer van de afvalstromen niet gegarandeerd kan worden. Als de afvoer van alle stromen niet gegarandeerd kan worden, zijn volgende stromen prioritair: klein gevaarlijk afval en AEEA, hout, papier/karton, grofvuil en groenafval.

Voldoende personeel

Een andere voorwaarde is dat er voldoende personeel ter beschikking moet zijn. Mocht er omwille van ziekte of andere redenen te weinig personeel ter beschikking zijn om de parken open te houden, dan kan men beroep doen op interimarbeid. In het meest ultieme geval dienen de afvalintercommunales de burgemeesters te verzoeken om voldoende personeel ter beschikking te stellen of op te vorderen.

Te nemen veiligheidsmaatregelen door gemeenten en intercommunales

-De maatregel rond de social distancing (afstand houden van minimum 1,5 meter) is na te leven in alle omstandigheden. Een mix van verschillende leeftijden wordt zoveel mogelijk vermeden.
-Om ten allen tijden deze afstand te kunnen behouden, werken we op dezelfde wijze als de voedingswinkels en beperken we het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag op het recyclagepark tot een bepaald aantal voertuigen afhankelijk van de grootte van het recyclagepark.
-Als intercommunales of gemeenten beschikken over een systeem dat het ontvangen van bezoekers op afspraak mogelijk maakt, wordt dit aanbevolen. Zij communiceren dat lokaal aan de bevolking.
-Om het personeel voldoende te beschermen, voorzien de beheerders van de recyclageparken de beschikbare beschermingsmiddelen, zoals alcoholgel en reinigingsmiddelen. -Daarnaast hebben bezoekers aan de recyclageparken geen toegang tot gesloten infrastructuur zoals portiersgebouwen.
-Persoonlijke contacten, bijvoorbeeld het nakijken van een identiteitskaart bij toegangscontrole, gebeuren niet fysiek. Niets gaat van hand tot hand. Eventuele betalingen kunnen enkel elektronisch gebeuren.
-Met communicatieborden vragen we mensen om – in geval van wachtrijen- in het voertuig te blijven wachten (niet uitstappen).
-Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen, maar ook om de wachtrijen aan de ingang te beheersen (zeker als die op de openbare weg staan), voorzien de burgemeesters voldoende politioneel toezicht, zeker gedurende de eerste dagen.

Veiligheidsmaatregelen voor de bezoekers van het recyclagepark

-Ter bescherming van de bezoekers en het personeel wordt het aantal bezoekers dat tegelijk toegelaten is tot het recyclagepark, beperkt. Houd er dus rekening mee dat er een lange wachtrij kan staan aan de ingang van het recyclagepark. Blijf in de wagen zitten. Het is niet de bedoeling uit te stappen en een praatje te slaan met de andere bezoekers.
-Het kan zijn dat uw gemeente of intercommunale (zeker de eerste dagen) werkt met een afsprakensysteem.
-Wacht met het lossen van de afvalstoffen tot u een teken krijgt van de recyclageparkwachter dat de container die u nodig hebt effectief beschikbaar is.
-Bezoekers krijgen maar een beperkte tijd tot het recyclagepark, om een vlotte afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken. Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de verschillende fracties.
-Houd afstand (minstens 1,5m) tot de parkwachter en tot de andere bezoekers. Respecteer het werk en de richtlijnen van de recyclageparkwachters.
-Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien u hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. Houd er rekening mee dat de recyclageparkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen.
-Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijdt u contact met uw gezicht en wast u uw handen grondig eens u thuis bent.
-Als u een betalende fractie brengt, weet dat u enkel elektronisch kan betalen.
-Tijdelijk kan u op het recyclagepark niet meer terecht met asbestcement, omdat hiervoor de nodige beschermingsmiddelen ontbreken. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorg waar ze momenteel meer nodig zijn.
-Houd de communicatie van uw gemeente en afvalintercommunale in het oog. Regionaal kan het zijn dat er nog bijkomende beperkingen gelden, omdat sommige afvalstoffen momenteel niet afgevoerd kunnen worden wegens een tijdelijke sluiting van de verwerker.
-Komt u met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij.

Afspraken met de inzamelketen

-De privaatrechtelijke afvalinzamelaars en –verwerkers zijn momenteel niet in staat om een dienstverlening te garanderen voor langer dan 48 uur. De privaatrechtelijke afvalinzamelaars zullen ook steeds voorrang geven aan de huis-aan-huisinzamelingen en glasbollen. Bovendien moet ook van de verwerkingsfabrieken nog een signaal komen dat ze de afvalstromen aankunnen.
-Het is daarom essentieel om op lokaal niveau voorafgaandelijk afspraken te maken met de afvalinzamelaars en –verwerkers of de afvoer van het afval verzekerd is. Indien de afvoer van sommige fracties niet verzekerd is, kan het zijn dat deze fracties ook geweigerd moeten worden op het recyclagepark. Hier is het essentieel om dit lokaal duidelijk te communiceren naar de bevolking.

Er moeten afspraken gemaakt worden met de privaatrechtelijke inzamelaars om de containers buiten de openingsuren van de parken te ledigen. Daarbij moeten ook de nodige maatregelen getroffen worden om de veiligheid en gezondheid van het personeel van de privaatrechtelijke inzamelaars te garanderen.

Foto: ©Google Street View

Facebook161
Twitter
Follow Me
Tweet