Laatste nieuws:
Verkeersveiligheid hoog op de agenda

Verkeersveiligheid hoog op de agenda!

In het mobiliteitsoverleg en het schepencollege werden de afgelopen vergaderingen een heel aantal zaken besproken en goedgekeurd. Hierbij een kort overzicht.

“Charter Werfverkeer”

Tijdens start en einde van de schooluren geen vrachtwagens in de buurt van scholen!
Er werd reeds gezorgd voor afspraken met aannemers van grote bouwwerven, de huisvuilophalers en onze gemeentelijke diensten. Het charter zal dit bestendigen en bevestigen, ook in andere bouwdossiers. De belangrijkste aanrijroutes worden hier aan toegevoegd! Voetpaden dienen met bruggetjes over de bekabeling toegankelijk te blijven.

Verkeerstelling Scham: Extra maatregelen om de snelheid te beperken!

Op vraag van buurtbewoners werden metingen uitgevoerd. Het open karakter van deze weg is mede verantwoordelijk voor hogere snelheden, bij de woningen geldt echter een maximum van 50 km/uur welk niet nageleefd wordt. Herhalingsborden en witte dwarsstrepen zullen geplaatst worden op het kruispunt, versmallingen zijn niet aangewezen door het veelvuldig gebruik van landbouwverkeer.

Sensibilisering fietsstraat Maststraat: Leef de regels na!

Momenteel voert de politie doorgedreven sensibiliseringsacties uit. De regels zijn duidelijk aangegeven: max 30 km/uur en steek fietsers niet voorbij! Leef de regels na, binnenkort gaat men overtreders ook beboeten.

Uitbreiding trajectcontrole: na Moerkantsebaan ook Antwerpsesteenweg!

De trajectcontrole op de Moerkantsebaan (Hoek-Ndl) is ondertussen geplaatst en zal binnenkort in werking worden gesteld. Ook heeft het Politiecollege beslist om te investeren in een trajectcontrole op de Kalmthoutsesteenweg op Wildert. AWV, het gewest meldde dat er op de Antwerpsensteenweg over heel ons grondgebied tot aan het Spijker ook trajectcontrole geplaatst wordt. De talrijke ongevallen door overdreven snelheid op deze baan zijn de basis voor deze beslissing!

Conflictvrije lichten op het Spijker en Watermolenstraat: Eindelijk startdatum bekend!

Op 27 april start de aannemer met de aanpassingen op beide kruispunten om deze conflictvrij te maken. De fietsers komende van Nieuwmoer zullen aan dezelfde zijde veilig het kruispunt over kunnen. De werken duren 1 maand, de kruispunten blijven open en bereikbaar gedurende deze periode!

Bron: CD&V
Foto: Pixabay

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet