Laatste nieuws:
VERO-route in Brasschaat vernieuwd

VERO-route in Brasschaat vernieuwd

Veilig leren fietsen kan je oefenen via een Verkeerseducatieve Route (VERO). In Brasschaat doen de leerlingen van de basisscholen al vele jaren dat op bewegwijzerde routes.

Onlangs werd de Brasschaatse Verkeerseducatieve Route vernieuwd, onder toeziend oog van de lokale politie en met financiële en logistieke steun van de gemeente Brasschaat. De eerste VERO-route dateerde al van 2014 en de borden waren aan vernieuwing toe. In het traject, dat toegespitst is op kinderen en jongeren, komen alle basisvaardigheden aan bod die een fietser nodig heeft om zich veilig in het verkeer te kunnen bewegen. Op die manier leren kinderen en jongeren om zich stilaan zelfstandig te verplaatsen in het verkeer.

VERO-route in Brasschaat vernieuwd 2

Verkeersvaardigheden oefenen

De Brasschaatse VERO is een fietsroute van 8,5 km langs relevante verkeerssituaties. Bijna alle middelbare scholen zijn te vinden op deze route, waardoor ze dus binnen de vertrouwde omgeving van kinderen en jongeren ligt. Eerst oefenen ze in een veilige omgeving, op de speelplaats of in het verkeerspark van de Leerexpert. Daarna wordt er onder begeleiding geoefend op de openbare weg, in de schoolomgeving. VERO maakt zo ook deel uit van ‘Het Grote Fietsexamen’ dat de leerlingen van het zesde leerjaar van de lagere school afleggen, onder begeleiding van de lokale politie en onder toeziend oog van de scholen. De vernieuwde VERO-route is permanent bewegwijzerd. Het traject start in het gemeentepark, waar een algemeen infobord staat.

Iedereen altijd welkom

De leerlingen kunnen dus op elk moment, privé of in schoolverband, de route gaan inoefenen. Toch is het traject er niet alleen voor kinderen en jongeren. VERO is ook bruikbaar voor andere doelgroepen zoals Okra, jeugdbewegingen, sportverenigingen, bij familie-uitstappen,… Je bent tenslotte nooit te oud om iets bij te leren! Bevordering van de verkeersveiligheid is een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone Brasschaat, evenals in het bestuursakkoord 2019-2024 van de gemeente Brasschaat. De politiezone Brasschaat biedt een scala aan verkeersveiligheidsopleidingen en -trajecten aan scholen en andere doelgroepen aan.

VERO-route in Brasschaat vernieuwd 3

Verkeerspreventieprojecten

Verschillende scholen binnen Brasschaat schrijven zich jaarlijks in voor de verkeerspreventieprojecten, die toegespitst zijn op verschillende leeftijdsgroepen. ‘Het Grote Fietsexamen’ is een van de projecten voor het zesde leerjaar, net als de dode hoek-opstelling. Verder werkt de verkeerspolitie we voor de zesdejaars van het secundair onderwijs ook met virtual reality brillen via de vooruitstrevende technologie van de VRkeer-app. Daarbij leggen de leerlingen in een virtuele omgeving fietstrajecten af en worden ze geconfronteerd met allerlei situaties die zich op de openbare weg kunnen voordoen.

Alle info over de Brasschaatse preventieprojecten is terug te vinden op de website Verkeersprojecten van de politiezone Brasschaat www.verkeerspreventiebrasschaat.be.

MLH

Foto: © Politiezone Brasschaat & Freepik

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet