Laatste nieuws:
Brasschaat bekroond als ‘Verkeersveilige Gemeente’

Brasschaat bekroond als ‘Verkeersveilige Gemeente’

Op 29 mei, de dag van de verkeersveilige gemeente, heeft Brasschaat een belangrijke mijlpaal bereikt door officieel erkend te worden als ‘Verkeersveilige Gemeente’. Deze prestigieuze erkenning, toegekend door de provincie Antwerpen, bevestigt de inspanningen van gemeente en politie en de positieve evolutie die we maakten sinds de start van het project in 2020. Met het traject Verkeersveilige Gemeente wil de provincie Antwerpen het aantal verkeersslachtoffers tegen 2030 terugbrengen naar nul.

Voortdurende inzet

Deze bekroning bevestigt de voortdurende inzet van Brasschaat om verkeersveiligheid tot een prioriteit te maken. Brasschaat heeft dankzij verschillende initiatieven een omgeving gecreëerd waarin bewoners, bezoekers en weggebruikers zich veilig voelen op onze wegen. “De goede samenwerking tussen de provincie, de dienst Mobiliteit en onze lokale politie Brasschaat zorgde ervoor dat verkeersveiligheid een topprioriteit werd in Brasschaat. Vooral de veiligheid in de schoolomgevingen is sterk verbeterd deze legislatuur. Dank ook aan alle burgers die zich hier mee voor inzetten”, zegt Goede Fonteyn, schepen van Mobiliteit.

Enkele initiatieven die we namen

• Allemaal VIB-campagne: de gemeente sloeg samen met de politie de handen in elkaar om verkeersveiligheid op een originele manier onder de aandacht te brengen met een unieke campagne. (VIB, Very Important Brasschatenaar – Verkeersveilig In Brasschaat). We creëerde een uniforme inrichting en leesbaarheid van de schoolomgeving.
• Nieuw mobiliteitsplan: de gemeente zit volop in een participatietraject met bewoners om het bestaande mobiliteitsplan te vernieuwen binnen de huidige mobiliteitsevolutie. De laatste maanden werden per wijk verschillende participatiemomenten georganiseerd waarbij we met onze burgers rond de tafel zaten om te luisteren naar ideeën en bezorgdheden en gingen daarmee aan de slag.
• VERO-route: de VerkeersEducatieve Route in de schoolomgev¬ing geeft kinderen de kans om zich veilig te leren verplaatsen in het verkeer en dit buiten de schoolmuren, onder begeleiding van leerkrachten en ouders.

Enkele cijfers

• 64% van de bevraagde inwoners vindt het veilig fietsen in Brasschaat
• Het aantal ongevallen met zwaargewonden is in 2023 met 55% gedaald t.o.v. de start in 2020.

De erkenning als ‘Verkeersveilige Gemeente’ is niet alleen een moment om te vieren, maar ook een aansporing om verder te blijven streven naar verbetering zoals de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan en de keuze om verkeersveiligheid op te nemen als prioriteit binnen dit mobiliteitsplan. Brasschaat blijft zich inzetten voor het creëren van een veilige en duurzame verkeersomgeving, waarin elke weggebruiker kan bijdragen aan het verminderen van ongevallen en het beschermen van mensenlevens.

Bron: gemeente Brasschaat
Foto: Pixabay

Facebook58
Twitter
Follow Me
Tweet