Laatste nieuws:
Anne Somers zet zich in voor en bereikt meer verkeersveiligheid in Essen

Anne Somers zet zich in voor en bereikt meer verkeersveiligheid in Essen

Het was al in 2021 dat Anne Somers (N-VA/PLE) de gevaarlijke situatie aankaartte in de Moerkantsebaan. Ze opteerde voor een meer volwaardig voetpad aan de westzijde van de kerk.

Veiligere, verbeterde verharding

“De eerste keer dat ik de gevaarlijke situatie aankaartte werd dit erkend, maar verharding voor een voetpad was geen optie”, legt Anne uit. “Dus werden er grasdalzen gelegd, geen kleine maar grote en die zijn slecht tot niet begaanbaar voor mensen met kinderwagens, rolstoelen, rollators of fietsen. Zo wordt de veiligheid van de zwakke weggebruiker in gevaar gebracht, want een val zou voor een levensgevaarlijke situatie kunnen zorgen. De gemeente heeft dit eindelijk toegegeven en er zal naar veiligere, verbeterde verharding worden gezocht en zodra die gevonden is, ook uitgevoerd.”

Gevaarlijke situatie Postbaan

“Tijdens de commissie in juni heb ik de gevaarlijke situatie in de Postbaan aangekaart. De veiligheid wordt gehinderd door de beperkte zichtbaarheid op de diverse kruispunten, met name in het maisseizoen. De commissie Openbare Infrastructuur heeft daarom geadviseerd om van de straat een voorrangsweg te maken.”

Negatief advies

“Echter, de verkeerscel adviseerde hier vervolgens negatief over. Dit vanwege de vrees dat er dan te snel gereden zal worden. Maar het is vreemd om overdreven snelheden te willen afremmen door het bewust creëren van potentieel gevaarlijke situaties! Indien nodig zouden andere snelheid remmende maatregelen genomen kunnen worden. Het door de verkeerscel voorgestelde alternatief, namelijk het plaatsen van waarschuwingsborden tijdens het maisseizoen, is evenmin een structurele oplossing. Het toont bovendien aan dat de eerder voorgestelde aanpak om, selectief en in overleg met de betrokkenen, stukjes maisveld niet te beplanten niet werkt.”

Oplossing

“Na deze afweging te hebben gemaakt lijkt de oplossing toch om van de Postbaan een voorrangsweg te maken. De gemeenteraad heeft dan ook principieel beslist, dat de Postbaan een voorrangsweg moet worden en geeft opdracht aan het college om deze beslissing verder uit te werken.”

NN

Facebook47
Twitter
Follow Me
Tweet