Laatste nieuws:
Brasschaat steunt lokale handelaars

Brasschaat steunt lokale handelaars

De bestaande Brasschaatse toelage voor handelaarsverenigingen wordt drastisch uitgebreid. Dat besliste de gemeenteraad.

Subsidie

Voortaan kunnen handelaars verenigd in een vzw tot 8.000 euro krijgen voor initiatieven die hun winkelgebied extra in de verf zetten of de samenwerking verbeteren. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opzetten van een gezamenlijke marketingcampagne, het ontwikkelen van een logo, investeringen die de onderlinge samenwerking optimaliseren, het organiseren van acties, het inhuren van een externe partner voor een groots evenement, …

Enorm uitgebreid

Sinds 2020 bestond er al een gelijkaardig initiatief dat handelaars financieel ondersteunde om acties op te zetten. Met de goedkeuring van deze nieuwe toelage worden de mogelijkheden enorm uitgebreid. “De uitbreiding van de toelage voor handelsverenigingen geeft onze winkelgebieden extra slagkracht”, zegt schepen van lokaal ondernemen Carla Pantens (N-VA). Waren vroeger de initiatieven beperkt in de tijd, is de werkingsperiode nu verlengd tot een half jaar en zijn de bedragen stevig opgetrokken. Zo zal er vanaf 1 juli in totaal 28.500 euro kunnen verdeeld worden onder de ingediende initiatieven.

Snel toegekend

Vanaf 1 juli kunnen de toelagen aangevraagd worden via de website van de gemeente Brasschaat. De voorzitters van de handelaarsverenigingen worden verder nog op de hoogte gebracht van de technische en praktische werkingen van het nieuwe reglement. Doordat er dit jaar gewerkt wordt met een voorschotsysteem zullen de toelagen sneller tot bij de verenigingen komen, terwijl in het vorige systeem eerst een bewijs moest geleverd worden van de ontvangen facturen.

MLH

Foto: © Pixabay

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet