Laatste nieuws:
Partner voor snellaadinfrastructuur gezocht

Partner voor snellaadinfrastructuur gezocht

Het gemeentebestuur van Brasschaat gaat op zoek naar een partner voor het leveren, plaatsen en uitbaten van nieuwe snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Snellaadinfrastructuur

Met het toenemend aantal elektrische voertuigen, is ook de vraag naar openbare laadpalen stevig gegroeid. Om daaraan tegemoet te komen wil het gemeentebestuur inzetten op snellaadinfrastructuur op het openbaar domein en dan vooral in de buurt van hoppinpunten of op parkeerpleinen.

Vernieuwd plein eerst

In een eerste fase is daarom een zoektocht gestart naar een concessiehouder voor een snellaadpaal aan het vernieuwde Dr. Roosensplein. Na de heraanleg is daar een mobiliteitshub met autodelen, fietsdelen, gehandicaptenparkeerplaatsen en laadplaatsen gecreëerd. De gemeenteraad keurde recent de lastvoorwaarden goed om een potentiële kandidaat te zoeken. Die toekomstige partner zal instaan voor het leveren, plaatsen, onderhouden en uitbaten van de infrastructuur. De concessie is voorzien voor 10 jaar en kan één keer met 10 jaar verlengd worden.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet