Laatste nieuws:
Kapellen blijft Octopusgemeente

Kapellen blijft Octopusgemeente

De gemeente Kapellen is al een aantal jaren een Octopusgemeente. Door zich hiertoe te engageren, schaart de gemeente zich achter de visie ‘Schoolomgeving 2.0’.

Maatschappelijke uitdagingen

‘Schoolomgeving 2.0’ is een visie, ontwikkeld door het Octopusplan, rond schoolomgevingen die een antwoord biedt op heel wat maatschappelijke uitdagingen. Het Octopusplan is een deelwerking van de Voetgangersbeweging vzw en is ontstaan bij de invoering van de zone 30 in schoolomgevingen in 2005. Naast het gekende straatmeubilair werkte het Octopusplan een volledig aanbod initiatieven en acties uit voor scholen en gemeentebesturen.

Kapellen blijft Octopusgemeente2

Doordacht inrichting schoolomgeving

Kinderen hebben nood aan beweging, sociaal contact, betere luchtkwaliteit en een duurzame mobiliteit. Een doordachte inrichting van de schoolomgeving komt hieraan tegemoet. Schoolomgevingen zijn plaatsen waar dagelijks heel wat mensen vertoeven en zeker veel kinderen. Maar de publieke ruimte rond scholen is niet altijd ingericht naar de noden van kinderen. De nadruk ligt vaak enkel op het verkeersveiligheidsaspect. De gemeente Kapellen schaart zich ook het volgend schooljaar achter de Octopusplandoelstellingen en de visie ‘Schoolomgeving 2.0’. Momenteel zijn meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten lid van dit initiatief.

Meer info over het Octoplusplan kan je nalezen op www.octopusplan.info

MLH

Foto: © Octoplusplan

Facebook9
Twitter
Follow Me
Tweet