Schoolagent Frederik slaat een brug tussen korps en jongeren

Schoolagent Frederik slaat een brug tussen korps en jongeren

De Brasschaatse politie hecht veel belang aan een goede vertrouwensrelatie tussen jongeren en politie. Daarom kiest het korps ervoor om te investeren in laagdrempelige contacten met jongeren door een schoolagent aan te stellen.

Schoolagent Frederik

De Brasschaatse jeugd kan vanaf 1 maart terecht bij een vertrouwd gezicht en vast aanspreekpunt: schoolagent Frederik. Hij zal heel regelmatig aanwezig zijn in schoolomgevingen en plaatsen in Brasschaat waar jongeren samenkomen. Hierbij zal hij in gesprek gaan met de jongeren en zowel verbindend, preventief, bemiddelend maar soms ook repressief optreden, steeds vanuit respect voor samen-leven in de gemeente. Je kan op hem rekenen om vragen en problemen gelinkt aan veiligheid, scholen en jongeren in kaart te brengen. Hij wil die problemen bespreekbaar maken bij partners van de politie die meezoeken naar oplossingen en ze eventueel ook projectmatig aanpakken. Verder zal hij in dialoog gaan met jongeren op basis van individuele – en groepsgesprekken en via social media.

Schoolagent Frederik slaat een brug tussen korps en jongeren2
Schoolagent Frederik
Met jongeren in dialoog gaan

Door zelf naar de jongeren toe te gaan en met hen in dialoog te gaan, wil de politie toegankelijk zijn en niet afwachten tot wanneer een jongere de weg vindt naar het commissariaat. Dit initiatief kadert in de missie van politiezone Brasschaat: samen met partners, de veiligheid en leefbaarheid voor de Brasschaatse burgers maximaal nastreven.

Wie is de schoolagent?

Fredrik De Blay werkt al 25 jaar bij de politie als interventiemedewerker. Eerst als rijkswachter, daarna in verschillende politiezones zoals Antwerpen, Brussel, Minos en Brasschaat. Hij werkte al in het preventieproject voor scholen M.E.G.A. (Mijn Eigen Goed Antwoord) en ondersteunt initiatieven om specifieke plekken te voorzien, waar jongeren samen kunnen komen.

MLH

Foto: © politiezone Brasschaat & Freepik

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!