Barbara Cloet start nieuw mandaat als korpschef

Barbara Cloet start nieuw mandaat als korpschef

Het mandaat van korpschef Barbara Cloet van de lokale politiezone Brasschaat, werd door de Brasschaatse gemeenteraad met vijf jaar verlengd.

Positieve evaluatie

“Dat gebeurde na een positieve evaluatie door alle adviesorganen”, zegt waarnemend burgemeester Philippe Cools (N-VA). “De korpschef vervult haar functie op een professionele, integere manier. We hebben een betrokken, dienende leider nodig binnen onze politiezone die de nodige expertise heeft om toekomstige veiligheidsproblematieken deskundig aan te pakken. En dit is exact wat Barbara Cloet kan bieden aan de gemeente Brasschaat en haar inwoners.” Korpschef Cloet heeft de leiding over een korps van 94 medewerkers: 20 burgers en 74 politiemensen.

Barbara Cloet start nieuw mandaat als korpschef2
Barbara Cloet
Verscheidene functies

Barbara Cloet studeerde criminologie en startte in 2003 bij de politie. Tijdens haar carrière oefende ze zeer verscheidene functies uit: bij de federale spoorwegpolitie in Brussel en de politiezone Vilvoorde-Machelen. In 2019 maakte ze als korpschef de overstap van de politiezone Noorderkempen naar Brasschaat.

Nieuwe uitdagingen

Barbara Cloet, die het politielandschap door en door kent, is tevreden met de verlenging van haar mandaat. Tegelijkertijd ziet ze de uitdagingen die voor haar klaar liggen. “De wereld is steeds complexer en dat brengt voor de politiezone nieuwe uitdagingen met zich mee: toenemende cybercriminaliteit, samenwerking met andere partners in het domein van intrafamiliaal geweld, maar ook innovatie, digitalisering en samenwerkingen met andere politiezones. Ik kijk er met veel enthousiasme naar uit om me hiervoor tijdens mijn nieuw mandaat in te zetten”, zegt ze. “Samen met onze partners de veiligheid en leefbaarheid in Brasschaat maximaal nastreven, blijft centraal staan. Het aantrekken én behouden van het juiste talent is cruciaal om deze missie te realiseren. Daarom zetten we sterk in op een gezonde korpscultuur en werkomgeving.”

MLH

Foto: © Politiezone Brasschaat & Pixabay

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!