Laatste nieuws:
Nieuwe klap voor landbouw in Essen Beekdalgebieden!

Nieuwe klap voor landbouw in Essen: Beekdalgebieden!

Landelijke Toekomst is een belangengroep met een groot aantal leden, voornamelijk grondeigenaren, landbouwers en stakeholders, uit de regio Noorderkempen. Landelijke Toekomst heeft het proces beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen nauw gevolgd en komt tot de volgende zaken.

Beleidsplan Ruimte Essen

De gemeente Essen is al enkele jaren bezig om een beleidsplan Ruimte op te stellen. In dit plan wordt de langetermijnvisie van de gemeente weergegeven. Bijvoorbeeld: in agrarisch gebied is nu de term Valleigebied aangewend of Beekdalgebied. De visie is onder andere, dat op deze vruchtbare landbouwgrond vernatting plaats vindt en dat op deze manier de landbouwer wordt beperkt in teelten. Immers, op vernatte landbouwgrond kan de landbouwer nauwelijks telen. Er worden diverse gebieden aangeduid als Valleigebied/Beekdalgebied, in deze gebieden zetelen veel landbouwbedrijven en deze zien dit als een nieuwe klap, dit naast alle andere problematiek. Dit geeft ook Jef Van Den Bergh uit Essen-Hoek aan. Hij is jonge landbouwer en zijn bedrijf zetelt volledig in Valleigebied. Hij heeft melkvee en schapen, maar indien de gronden worden vernat is melkveehouderij en het houden van schapen onmogelijk. Jef heeft, letterlijk gezien, de schapen dan niet op het droge en hij voorziet grote problemen. “Is er nog wel een toekomst voor mij of wil men de landbouw en deze schapen laten verdwijnen?”, vraagt hij zich af.

Studiebureau Omgeving

De gemeente Essen heeft Studiebureau Omgeving de opdracht gegeven om deze visie te maken. Studiebureau Omgeving heeft destijds ook het Masterplan voor het Nationale Park geschreven, onder leiding van Guy Vloebergh. Deze heeft weer vele connecties met het kabinet van Demir, zoals wij op de openbare profielen zien. Studiebureau Omgeving is gevestigd in het centrum van Antwerpen en volgens de website hebben zij voornamelijk stadprojecten en groenprojecten gerealiseerd. Er is geen woord over landbouw te bespeuren op de site en het team heeft hier ook geen ervaring mee. Het team heeft wel ruime ervaring met natuur en stad. Het is opmerkelijk dat de visie beleidsplan Ruimte Essen wordt geschreven door dit bureau, aangezien er ook sprake is van een aanzienlijk landbouwaandeel in Essen.

Proces en inspraak

Vanaf het begin liep het al moeizaam met het beleidsplan Ruimte. In het proces zijn de zaken niet goed verlopen, waardoor er nog een inspraakronde moest komen. Ook is men tijdens corona bezig geweest met deze visie, waardoor het zeer lastig was om de Essenaren te informeren over het beleidsplan Ruimte. Ten tijde van het proces heeft het studiebureau de visie nader toegelicht bij een infomoment. Hierbij waren ook landbouwers aanwezig, er was echter geen kennis van landbouw bij het studiebureau en de gestelde vragen werden niet begrepen. Ook wist men geen antwoord te geven op wat men kan telen op vernatte percelen. Studiebureau Omgeving heeft nauwelijks kennis van de landbouwsector, dit bleek uit de studie en de presentaties. Daarnaast blijkt dat de afgelopen dagen de visie continue wordt aangepast en er geen definitieve versie is, terwijl hier aanstaande dinsdag over gestemd wordt in de gemeenteraad. Hoe kan de gemeenteraad hier goed over beslissen als de teksten continue worden aangepast? De landbouw heeft vanwege deze reden uitstel gevraagd, maar voorlopig gaat de gemeente Essen hier niet in mee.

Onafhankelijkheid?

Landelijke Toekomst betreurt het ten zeerste, dat deze belangrijke visie wordt geschreven door personen zonder enkele kennis van landbouw en dat de stem van de landbouw zeer beperkt wordt gehoord. Daarnaast heeft Studiebureau Omgeving het masterplan voor het Nationaal Park geschreven en zijn er connecties met kabinet Demir. Bovendien zijn er meer dan 70 bezwaren ingediend door de landbouw, deze zijn ook behandeld door Studiebureau Omgeving. Dit is als een beenhouwerij, die het eigen vlees keurt! Hoe komt het dat hier niet op ingegrepen wordt? Daarnaast speelt de GECORO (adviesraad Ruimtelijke Ordening) ook een rol in dit proces: zij adviseren het schepencollege. Ook deze adviesraad neemt de adviezen van Studiebureau Omgeving over. Samenvattend: dit is geen onafhankelijk proces!

Oplossing

De landbouw heeft zeer duidelijk aangegeven geen Valleigebieden te creëren en meteen een goede oplossing gegeven, namelijk inzetten op innovatieve technieken, zoals peil gestuurde drainage, onderhouden van sloten en inzetten op een goede bodemstructuur. De landbouwers willen hier graag aan meewerken! Op deze manier werken landbouw en natuur samen en staan zij niet tegen over elkaar, wat nu wel het geval is. Zeer jammer dat de stem van de landbouw niet wordt gehoord.

Nieuwe klap voor landbouwers Essen

“De gevolgen voor de landbouw zijn ongewis”, geeft Jef Van Den Bergh aan. “Daarnaast wordt er weer aangegeven dat er niets aan de hand is. Echter, onze ervaringen uit het verleden geven anders aan, dit is de eerste stap. Op termijn is enkel natuur mogelijk op deze gronden en kan de landbouwer vertrekken, ik kan mijn koeien en schapen toch niet op water houden?” Landelijke Toekomst zal het te verlopen proces voorleggen aan een onafhankelijke jurist en vervolgens bekijken wat de mogelijkheden zijn. Tenslotte vraagt Landelijke Toekomst uitstel om dit plan aanstaande dinsdag in de gemeenteraad in te brengen. Dit vanwege het feit dat de definitieve teksten nog steeds niet beschikbaar zijn en het proces (onder andere van participatie) zwaar ondermaats is. Op deze manier is het onmogelijk is een goede beslissing te nemen!

Bron en foto: Landelijke Toekomst

Facebook171
Twitter
Follow Me
Tweet