Laatste nieuws:
Brasschaat geeft premies voor ontharden van je grond

Brasschaat geeft premies voor ontharden van je grond

Vanaf 1 maart is het in Brasschaat mogelijk een subsidie aan te vragen voor het ontharden van je grond. Dat werd beslist tijdens de gemeenteraad. Hiermee wil de gemeente Brasschaat verduurzamen toegankelijker maken.

Subsidiereglement aangepast

De drang om continu te verduurzamen is groot, maar dat kan financieel voor uitdagingen zorgen. Daarom wordt het subsidiereglement voor milieumaatregelen aangepast. De bedoeling hiervan is de weg naar een duurzame woonst eenvoudiger te maken. Bij een gesloten bebouwing kan je een aanvraag doen vanaf 1 m² ontharde grond. Woon je in een halfopen of open bebouwing kan je een aanvraag indienen vanaf minimum 5 m² ontharding. Wanneer je aanvraag goedgekeurd wordt ontvang je een premie van 10 euro/m². Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van 250 euro.

Eén van de meest verharde gebieden in Europa

“Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. En ook in Brasschaat is 18% van de oppervlakte verhard. Daardoor ontstaat er meer risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, meer hittestress. Elke vierkante meter steen die vandaag dus wordt vervangen door groen helpt,” zegt schepen van duurzaamheid, Goele Fonteyn (N-VA) en ze vervolgt: “Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en biodiversiteit, minder wateroverlast, meer verkoeling, betere bodemkwaliteit, gezondere lucht en een betere, aangenamere leefomgeving. Met deze premie zetten we een stap naar een klimaatrobuuster en leefbaarder Brasschaat.”

Voor sommige zaken geen subsidies

Voor bepaalde zaken die niet als ‘volledig onthard’ worden beschouwd, zoals het verwijderen van kiezelstenen, van klinkers zonder voegen en van wortelwerende doeken worden geen subsidies toegekend. Op de website van de gemeente www.brasschaat.be kan je meer info vinden vanaf 1 maart.

Binnenkort start ook het tweede Vlaamse kampioenschap tegelwippen, een wedstrijd waar iedere gemeente in een bepaalde periode zoveel mogelijk stenen inruilt voor planten. Ook de Parkgemeente zet dan zijn beste beentje voor.

MLH

Foto: © Freepik

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet