Laatste nieuws:
Buurt trekt naar Raad van State tegen bouwproject Kaart

Buurt trekt naar Raad van State tegen bouwproject Kaart

In de wijk Kaart wil het gemeentebestuur een nieuwe schoolomgeving uitbouwen. Concreet is het plan om een duurzaam nieuw schoolgebouw voor de twee bestaande scholen (Gilo Kaart met kleuterschool ‘t Veldhoppertje en vrije basisschool De Vlinder) op te trekken. Het moet een ‘brede school’ worden met een aantal gemeenschappelijke zaken. Het oorspronkelijk plan voorziet een nieuwbouw voor zowel de gemeentelijke als de vrije basisschool, samen met een gedeelde sporthal en polyvalent paviljoen. Daarnaast is er nog ruimte voor een mix van ruim 100 woningen. Daarvoor werd samenwerking gezocht met bouwbedrijf Van Roey.

Bezwaren

Buurtvereniging ‘De Kaart rond tafel’ vzw uitte al snel bezwaren tegen de plannen en riep het gemeentebestuur op om meer ruimte voor de scholen te voorzien in de plannen en om het aantal te bouwen woningen te schrappen. De vrees dat de nieuwe woningen voor verkeers- en parkeeroverlast zouden zorgen in een schoolomgeving werd aangekaart. De leefbaarheid van de buurt werd in vraag gesteld. Na protest van de buurt verminderde Van Roey het aantal woningen tot tachtig, wat meteen een bouwlaag minder betekent. Daarvoor werd een verkavelingsvergunning afgeleverd.

Buurt trekt naar Raad van State tegen bouwproject Kaart2

Cassatieberoep

Tegen de afgeleverde verkavelingsvergunning tekende de buurtvereniging beroep aan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Dat beroep werd ongegrond verklaard, zodat de aangepaste verkavelingsvergunning overeind bleef. ‘De kaart rond tafel’ vzw legt zich daarbij niet neer en diende een cassatieberoep in bij de Raad van State. Bij een cassatieberoep vindt er geen inhoudelijke beoordeling van het dossier plaats. De Raad van State kan een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen verbreken of vernietigen indien de uitspraak ingaat tegen de bestaande wetgeving of bij vormfouten.

Info over het project kan je nalezen op www.brasschaat.be/kaart en www.dekaartrondtafel.be

MLH

Foto: © gemeente Brasschaat

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet