Laatste nieuws:
Speelstraten in Brasschaat nu aanvragen

Speelstraten in Brasschaat nu aanvragen

Nog tot 1 april kan je een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van Brasschaat om volgende zomer je straat om te toveren in een speelstraat. Bovendien kan je een financiële ondersteuning krijgen.

Voorwaarden

Zomerspeelstraten tijdens juli en augustus worden financieel en logistiek ondersteund door de gemeente. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden en moet je tijdig een aanvraag indienen. De straat moet in een woonzone liggen met een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur, er mag geen openbaar vervoer rijden en er mogen geen omleidingen zijn als gevolg van wegenwerken. Het merendeel van de bewoners moet ermee akkoord gaan en er moeten verantwoordelijke vrijwilligers aangeduid worden. Die zijn de meters en peters van de speelstraat en staan o.a. in voor de communicatie met de buurt. Ze zijn aanspreekbaar voor vragen en bemerkingen en ze houden toezicht op het goede verloop van de speelstraat. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de kinderen die op straat spelen. Ouders blijven voor hun eigen kinderen verantwoordelijk.

Meer informatie is verder te vinden op https://www.brasschaat.be/zomerspeelstraat. De beschikbare infobrochure kan je nalezen via www.brasschaat.be/infobrochure-speelstraten

MLH

Foto: © Freepik

Facebook3
Twitter
Follow Me
Tweet