Laatste nieuws:
Nieuw project autodelen in Kapellen

Nieuw project autodelen in Kapellen

Het gemeentebestuur van Kapellen gaat een samenwerking aan met Autodelen.net.


Gezien eerder reeds een autodeelaanbieder (Poppy) in Kapellen actief was en deze de activiteiten beëindigde, wegens niet rendabel, wenst de gemeente werk te maken van een planmatige en doortastende aanpak in het stimuleren van de vraag naar autodelen. Zij doet hiervoor in de toekomst beroep op Autodelen.net via het ABC-traject. Meerdere gemeenten, waaronder Schilde en Stabroek, zullen dit project volgen.

Het ABC-traject reikt verscheidene pijlers aan om het autodelen te doen groeien en drempels weg te werken. Van de gemeenten wordt een bestuurlijk en ambtelijk engagement verwacht om het traject te realiseren.

MLH

Foto: © Christophe Vandereecken / Autodelen.net

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet