Laatste nieuws:
Brasschaat gaat op zoek naar verdienstelijke burger

Brasschaat gaat op zoek naar verdienstelijke burger

De gemeente Brasschaat reikt om de twee jaar een ‘prijs van verdienste’ uit. Ook dit jaar wordt die weer toegekend aan een inwoner van Brasschaat of aan verenigingen of organisaties die door een bijzondere prestatie op cultureel, sportief, artistiek, sociaal, economisch of technisch vlak of duurzaamheid aan de gemeente een extra dimensie wist te gegeven.

Publieke erkenning

Aan de toekenning is geen geldprijs verbonden. Het is een publieke erkenning voor de inzet van een inwoner of vereniging ten dienste van ons allemaal. Alle Brasschatenaars komen in aanmerking voor de erkenning, als hij of zij tenminste door een Brasschaatse organisatie voorgedragen wordt. Opgelet, Individuele kandidaatstellingen komen niet in aanmerking.

Nomineren

Ken jij een persoon of organisatie, die volgens jouw organisatie in aanmerking komt? Aarzel dan niet en nomineer hen vóór vrijdag 12 juli met een briefje t.a.v. het gemeentebestuur, algemeen directeur, Veroevenlei 11, 2930 Brasschaat of via mail naar secretariaat@brasschaat.be

Verdienstelijke burger

“We vinden het belangrijk om onze inwoners en organisaties in de bloemetjes te zetten. Daarom reiken we ook dit jaar de prijs van verdienstelijke burger uit,” zegt cultuurschepen Carla Pantens (N-VA) In het najaar wordt de prijs uitgereikt aan de winnaar die zorgvuldig door een jury geselecteerd wordt. In het verleden werd de prijs al uitgereikt aan Ward Van Osta en wijlen Frans Bellens.

MLH

Foto: Pixabay

Facebook4
Twitter
Follow Me
Tweet