Laatste nieuws:
Onderzoek naar nieuwe locatie voor Nederlandse special forces dichtbij grens

Onderzoek naar nieuwe locatie voor Nederlandse special forces dichtbij grens

Gemeente Essen werd officieel in kennis gesteld van het onderzoek naar een nieuwe locatie voor de Nederlandse special forces. De voorkeurslocatie is aan de Antwerpseweg in Roosendaal, dichtbij Nispen. Aangezien dit heel dicht bij Essen ligt, willen ze nauw betrokken zijn bij het onderzoek, waar je hier meer over kunt lezen.

De gemeente gaf eind mei zijn zienswijze door aan het Nederlands Ministerie van Defensie en haalt enkele punten aan.

Militair doelwit

In het lopende onderzoek naar de nieuwe locatie wordt nergens vermeld dat de kazerne een mogelijk militair doelwit kan zijn. Onze gemeente wil graag weten in hoeverre Defensie bezig is met beveiliging en welke voor- en nadelen dit kan inhouden voor Essen. Ook de risico’s op vlak van munitieopslag moeten duidelijker.

Economisch voordeel

In de planvorming gaat het onder andere over het economisch voordeel voor de gemeente Roosendaal. Maar zijn er ook economische winsten voor Essen? Kan Defensie aankopen doen in onze gemeente en worden Essense toeleveranciers mee uitgenodigd?

Jobs

Zijn er jobmogelijkheden voor Essenaren? Kunnen Nederlandse militairen in Essen wonen? Komen Belgische bedrijven in aanmerking om mee te werken aan de bouw van de kazerne? Dat zijn vragen waar we een antwoord op willen.

Geluidsoverlast

Op het militair domein zijn er (schiet)oefeningen. Er is ook sprake van helikoptergebruik. Het gemeentebestuur wil weten wat de mate van geluidsoverlast is op Essens grondgebied, zowel wat de schietstand, helikopters als drones betreft.

Stikstof en natuurcompenstatie

In het onderzoek naar de nieuwe locatie wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke stikstofuitstoot van de kazerne. Die zou minder zijn dan de uitstoot van de huidige landbouw. Dit wil onze gemeente graag in cijfers zien. Gezien de impact op Essen, vraagt de gemeente of er ook natuurcompensatie kan komen op ons grondgebied, bijvoorbeeld op de grenssite zelf.-

Kort samengevat: De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in één duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen. De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is. Het is de bedoeling om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal. Als dan het besluit wordt genomen dat de kazerne daadwerkelijk aan de Antwerpseweg komt, kan de realisatie van de kazerne beginnen. Dat kan nog jaren duren.

Permanent overleg

Het gemeentebestuur van Essen pleit vooral voor een permanent overlegplatfom rond de kazerne, waarin de gemeente en omwonenden betrokken worden. Defensie Nederland wil in 2026 tot een definitief besluit komen over de voorkeurslocatie in Roosendaal.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet