Laatste nieuws:
Nieuwe groenzone naast Kapelse tunnel
Archieffoto MLH : Groot feest bij de opening van de tunnel onder de spoorweg in Kapellen centrum in 2006

Nieuwe groenzone naast Kapelse tunnel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wenst vier percelen grond gelegen tussen de Antwerpsesteenweg en de spoorwegtunnel in Kapellen te verkopen.

Deze percelen vormen momenteel samen een groene grasdriehoek. Die plek werd in 2004 gebruikt als werfzone toen de NMBS en Infrabel een tunnel op de Antwerpsesteenweg onder spoorlijn 12 bouwden. Daarvoor moest Infrabel ook een aantal woningen onteigenen. Na de opening van de tunnel, in augustus 2006, werd de zone netjes opgekuist en ontstond er een groot grasveld tussen de spoorweg en de site van het voormalige Administratief Centrum.

Nieuwe groenzone naast Kapelse tunnel3
Foto MLH : Het huidige station van Kapellen
Geen nieuw station

Wat er met de groene driehoek van Infrabel in de toekomst moest gebeuren was na de opening van de tunnel een groot vraagteken. De spoorwegmaatschappij droomde alvast om op die plek een gloednieuw station te bouwen. In 2008 werd daarvoor zelfs een werkgroep met topambtenaren en specialisten van de spoorwegmaatschappij in het leven geroepen om dat idee uit te werken. Meteen moest het nieuwe station het knooppunt voor het openbaar vervoer worden. Deze toekomstvisie werd echter nooit geconcretiseerd en ondertussen definitief afgevoerd. Het oude station van Kapellen aan de Stationsstraat bleef behouden en is nog steeds eigendom van Infrabel. Welke toekomstfunctie dit gebouwtje zal krijgen, nu de loketfunctie het voorbije jaar werd afgebouwd, is niet bekend.

Nieuwe groenzone naast Kapelse tunnel4
© Google Earth
Groene zone

Het gemeentebestuur heeft altijd gesteld geïnteresseerd te zijn in de aankoop van de grasdriehoek aan de Antwerpsesteenweg om er een groenzone zonder bebouwing te integreren. Recent herbevestigde het schepencollege aan AWV de interesse voor de definitieve aankoop van de percelen. Het college plant immers in de toekomst op de site van het voormalige Administratief Centrum, dat vorig jaar verlaten werd, de bouw van een gloednieuwe autoluwe woonsite met een mix van sociale en koopwoningen. De gronden die men nu wil aankopen, sluiten perfect aan op dit nog te ontwikkelen woongebied. Hoofddoel blijft om een groene zone te creëren waarin mogelijks op termijn een kleine publieke functie geïntegreerd kan worden.
Meteen krijgt een groot gebied in de toegangszone tot het centrum van Kapellen een facelift en een nieuwe moderne invulling die ook aansluit op de naastgelegen Academie voor Muziek & Woord en op de locatie van de Buitenschoolse Kinderopvang.

MLH

Foto: © Google Earth & MLH

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet