Laatste nieuws:
Startschot nieuwe riolering in WBK-zone gegeven met grondboringen en -sonderingen 2
Schepen Kris Van Looveren bij een grondsondering in de Witgoorsebaan copyright: lokaal bestuur Wuustwezel

Startschot nieuwe riolering in WBK-zone gegeven met grondboringen en -sonderingen

Momenteel voert een aannemer werkzaamheden uit in de Wuustwezelse woonzone met bosrijk karakter (WBK), die de aanleg van een nieuwe riolering in het gebied inluiden. Het gaat om voorbereidende werken in opdracht van Aquafin waarbij 61 grondsonderingen, 31 grondboringen, 11 peilbuizen en 11 infiltratieproeven worden uitgevoerd.

Veertien straten

Liefst veertien straten in de WBK-zone komen aan bod in dit grootschalige rioleringsproject: Azaleadreef, Bleekvenweg, Duinenstraat, Egeldreef, Hertendreef, Heuveldreef, Lijsterdreef, Morellaan, Parkietdreef, Populierendreef, Rozendreef, Vijverdreef, Winkelhaakdreef en (een gedeelte van de) Witgoorsebaan. Andere straten in de omgeving hebben een lagere prioriteit gekregen van de Vlaamse overheid, waardoor deze niet mee opgenomen zijn in dit project. Het lokaal bestuur Wuustwezel blijft erop aandringen bij de Vlaamse Milieumaatschappij om ook de omliggende zones mee op te nemen in de plannen.

Stabiliteit van de bodem

De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd in de genoemde straten, zijn nodig voor de opmaak van het dossier en de subsidieaanvraag voor de aanleg van de riolering. Ze brengen onder andere de stabiliteit van de bodem in kaart en het draagvermogen van de grond. Aan de hand van grondsonderingen en grondboringen kan men afleiden welke soorten lagen er in de ondergrond zitten. Dat is belangrijk om te weten hoe de wegopbouw best ontworpen na worden.

Peilbuizen

Met peilbuizen wordt dan weer de grondwaterstand gemeten en vervolgens overgemaakt aan het studiebureau. Zo wordt zeker een jaar lang de grondwaterstand gemonitord. Aan de hand van infiltratieproeven toetst men dan weer de waterdoorlaatbaarheid of infiltratiecapaciteit van de grond.

Startschot

Er zal hier overigens enkel een riolering voorzien worden voor de afvoer van afvalwater van ruim 460 inwoners. Regenwater blijft ter plaatse, om op eigen terrein te infiltreren. Op de aanleg van de riolering is het wel nog een hele tijd wachten: de start van die werken wordt voorlopig verwacht in het jaar 2028. Nadien worden de wegen met nieuwe riolering opnieuw afgewerkt met waterdoorlaatbare bestrating, zoals afgelopen zomer ook aangelegd in de Draversdreef, Staekboomseweg, Zandvenweg en Reebokdreef – eveneens in de WBK-zone.

Snellere opstart werken

Schepen van openbare werken Kris Van Looveren (CD&V) is opgetogen dat de inzet van het lokaal bestuur geleid heeft tot een snellere opstart van de werken. “De druk op de bewoners in de WBK-zone was immers zeer hoog”, verklaart de schepen. “We willen hen niet nog langer laten wachten op een nieuwe riolering en bestrating. Al kunnen we niet rond de lange doorlooptijd van start tot uitvoering. We zijn alleszins heel tevreden dat met de boringen nu wel het effectieve startschot van het project is gegeven.”

Startschot nieuwe riolering in WBK-zone gegeven met grondboringen en -sonderingen
De straten waar gewerkt wordt in de WBK-zone zijn gemarkeerd in het groen.

Bron en foto: Lokaal bestuur Wuustwezel

Facebook122
Twitter
Follow Me
Tweet