Laatste nieuws:
Overweg Klein Heiken gesloten

Overweg Klein Heiken gesloten

Infrabel werkt aan het spoor ter hoogte van de overweg Klein Heiken in Kapellen Daarom is het noodzakelijk dat de rijbaan volledig wordt afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers, tijdens het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 maart.

Er wordt een omleiding voor het doorgaand verkeer voorzien. Die verloopt via de Puihoek, Vloeiende en Antwerpsesteenweg. Alle woningen blijven bereikbaar, ofwel vanaf de Puihoek ofwel vanaf de Antwerpsesteenweg.

Vernieuwing

Concreet vernieuwt Infrabel de spoorstaven van de overweg. De werken vinden overdag plaats, de spoorovergang is afgesloten vanaf zaterdag 16 maart (6 uur) tot en met zondag 17 maart (22 uur). Door werfverkeer en het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen. Bewoners werden hiervan per brief op de hoogte gebracht.

Geen treinen

Door de werken is het treinverkeer onderbroken. Ook tijdens een aantal andere weekends dit jaar zijn er onderbrekingen of is er hinder op de spoorlijn tussen Antwerpen en Essen. In de loop van dit jaar worden immers ook werken aan de bovenleiding uitgevoerd tussen Antwerpen-Noorderdokken en Sint-Mariaburg. Daarnaast wordt de brug in de Statiestraat in Ekeren opgekrikt en zijn er ook de gebruikelijke onderhoudswerken, zoals spoorstaafvernieuwingen en aanpassingen aan overwegen, gepland.

Een overzicht van de data waarop er gewerkt wordt kan je nalezen op www.kapellen.be/nieuws/detail/3775/werken-overweg-klein-heiken-en-spoorlijn-antwerpen-essen. Via de app van de spoorwegen kan je de aangepaste dienstregelingen en eventuele alternatieven raadplegen.

MLH

Foto: C Pixabay

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet