Laatste nieuws:
Motorrijders die inhalen tussen autofiles wat zijn de regels

Motorrijders die inhalen tussen autofiles: wat zijn de regels?

Automobilisten maken regelmatig mee dat motorrijders hen tussen de autofiles door inhalen. Dit inhaalmanoeuvre is toegestaan, maar er gelden specifieke regels die de veiligheid van alle weggebruikers moeten garanderen. Serge, rijinstructeur en motorrijder van Europ Assistance gaat in dit artikel dieper in op de verkeersregels voor motorrijders en geeft ons goede tips.

Inhalen met de motor tussen autofiles

Richtlijnen die rekening houden met de kwetsbaarheid van motorrijders, houden het rijden in druk verkeer overzichtelijk. Artikel 16.2 van de wegcode bevat de volgende bepalingen:
-Bij het inhalen met de motor mogen motorrijders tussen twee rijvakken in rijden wanneer de voertuigen er stilstaan of tegen matige snelheid rijden.
-Een motorrijder die tussen twee rijvakken een autofile inhaalt, mag niet meer dan 50 km/u rijden.
-Het snelheidsverschil tussen de auto’s die in de file staan en de inhalende motor mag niet hoger zijn dan 20 km/u.
-De wegcode voorziet dat een dergelijk inhaalmanoeuvre slechts mag worden uitgevoerd tussen de twee meest linkse rijvakken, tenzij de in te halen bestuurder aangeeft dat hij links wil afslaan (artikel 16.3).

De ervaring en het tips van Serge, motorrijder van Europ Assistance

Serge is motorrijder bij Europ Assistance en navigeert dagelijks door de files van de hoofdstad tijdens de werkdagen. Hij verzamelt en levert nauwkeurige verkeersinformatie aan de RTBF en het Verkeerscentrum Perex over de verkeerssituatie in en rond de stad en draagt zo bij aan vlotter verkeer en het op de hoogte houden van de weggebruikers.

Inhalen met gematigde snelheid

Regelmatig moet Serge het inhalen met de motor tussen de rijstroken onderbreken en wordt hij gedwongen om in te voegen tussen de filerijdende wagens, omdat een of meer andere motorrijders op volle snelheid naderen. Dergelijk roekeloos rijgedrag leidt vaak tot ongelukken tussen automobilisten en motorrijders. De opgelegde snelheidslimiet voor het inhalen tussen twee rijstroken moet ervoor zorgen dat motorrijders kunnen reageren wanneer een voertuig plots, en vaak zonder waarschuwing, van rijstrook verandert. Als er toch een botsing gebeurt, zullen de gevolgen bovendien veel minder ernstig zijn dan bij hogere snelheden.

Inhalen tussen de linkerrijstroken

Als de motorrijder op een snelweg of autoweg rijdt, mag hij de file alleen inhalen tussen de twee meest linkse rijstroken. Dat is een volkomen logische regel: stel u voor dat u achter het stuur van uw auto zit en u een motorrijder ziet naderen in uw linkerachteruitkijkspiegel. Dan rijdt u een beetje naar rechts, zodat hij gemakkelijker kan passeren. Dat is hoffelijk, maar niet verplicht. Als op dat moment echter een andere motor u langs rechts zou inhalen, loopt één van de twee motorrijders gegarandeerd gevaar. De motorrijder aan de rechterkant zet zichzelf in een gevaarlijke situatie!

Rijden op rijstroken bestemd voor bussen of taxi’s

Motorrijders mogen gebruik maken van de rijstrook voorbehouden voor de bus, voor zover er een verkeersbord aanwezig is waarop een motor wordt afgebeeld.
Helaas zijn deze verkeersborden tot nu toe zeer schaars tot onbestaand. Dit is jammer, want door motorrijders gebruik te laten maken van de busstroken, zouden de files kunnen afnemen. Motorrijders maken nu soms onwettig gebruik van de busstrook, met het risico op een verkeersboete.

Advies voor automobilisten en motorrijders

De meeste ongevallen waarbij motorrijders betrokken raken, zijn te wijten aan de onoplettendheid van andere weggebruikers, vooral wanneer deze laatsten links afslaan of invoegen zonder de motor op te merken. De snelheid van de motorrijder is vaak een verzwarende factor, dit heeft het verkeersinstituut Vias ook vastgesteld. Om deze ongevallen te voorkomen, is een verhoogde waakzaamheid van alle weggebruikers noodzakelijk.

Advies voor automobilisten: De automobilisten dragen een deel van de verantwoordelijkheid. Velen zigzaggen van de ene rijstrook naar de andere om een paar auto’s in te halen. Deze manoeuvres leveren zelden tijdswinst op. Ze vertragen integendeel zelfs de doorstroming van het verkeer en kunnen gevaarlijk zijn voor motorrijders en andere automobilisten wanneer ze roekeloos worden uitgevoerd, zonder vooraf na te gaan of er geen motorrijder nadert tussen de twee rijstroken. Om het veilig te houden voor de motorrijders, moet u goed in uw spiegels kijken voordat u van rijstrook wisselt, vooral bij druk verkeer. Gebruik uw richtingaanwijzers bij elk manoeuvre om andere weggebruikers te waarschuwen.

Advies voor motorrijders: Als u een file nadert en van plan bent ze in te halen tussen twee rijstroken, vertraag dan geleidelijk en trek de aandacht van automobilisten door uw waarschuwingslichten (of stoplicht) te gebruiken. Zorg ook dat u goed zichtbaar bent: gebruik reflecterende uitrusting en kleding. Pas op voor de dode hoek van auto’s, vrachtwagens en bussen! Hanteer over het algemeen een defensieve rijstijl. Dit betekent een constante waakzaamheid, anticiperen op de acties van andere bestuurders en u proactief aanpassen aan wegsituaties. Er zijn specifieke trainingen beschikbaar voor motorrijders die hun defensieve rijvaardigheden willen verbeteren en beter willen reageren op rijomstandigheden zoals regen, mist of temperatuurschommelingen, die allemaal een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de wegligging en het zicht.

Wist u dat u op de stoep mag parkeren?

Goed om weten: motorrijders mogen hun motor op de stoep parkeren, zolang ze anderen niet hinderen of in gevaar brengen. Vanaf 2025 schrijft de wegcode voor dat parkeren op de rijbaan parallel moet gebeuren in plaats van in een rechte hoek. Parkeren op de stoep is dan alleen nog toegestaan als het mag van de lokale autoriteiten en als er voor voetgangers een doorgang vrij blijft van minstens 1,5 meter.

Besluit

Door respect te tonen voor de verkeersregels en rekening te houden met elkaar, verloopt het verkeer vlotter en nemen ongevallen en frustraties af, vooral wanneer motorrijders files inhalen. Samenwerken is de sleutel tot meer verkeersveiligheid.

Bron: Europ-assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet