Laatste nieuws:
Premie voor zwaluwnesten

Premie voor zwaluwnesten

Na hun verblijf in Afrika zoeken de zwaluwen opnieuw hun vertrouwde stekje in Kalmthout op voor een heuse gezinsuitbreiding. Huiszwaluwen gebruiken daarvoor dakgoten en dakoversteken aan gevels van woningen. Boerenzwaluwen vind je terug in hun komvormig nestje in stallen of schuren. Gierzwaluwen nestelen zich dan weer onder dakpannen en in spleten in muren.

Standvastig

Omdat de zwaluwen heel standvastig zijn, is het belangrijk om hun nesten te laten hangen en te beschermen. Dat bespaart de zwaluw heel wat werk bij zijn terugkomst. Bovendien zijn het beschermde vogels, wat maakt dat hun nesten ook beschermd zijn.

Subsidie

De gemeente Kalmthout biedt een subsidie als tegemoetkoming voor de eventuele overlast die zwaluwen veroorzaken bij het broeden en grootbrengen van de jongen. Het aanvraagformulier vind je hier terug. Heb je de subsidie in het verleden al aangevraagd? Dan kan je de aanvraag eenvoudig telefonisch verlengen. Vermeld daarbij je naam, adres, het aantal nesten en – indien gewijzigd – je rekeningnummer.

Bron: gemeente Kalmthout’
Foto: Pixabay

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet