Laatste nieuws:
Renovatieverplichting hier moet jouw woning tegen 2028 aan voldoen

Renovatieverplichting: hier moet jouw woning tegen 2028 aan voldoen

Je hebt er waarschijnlijk al van gehoord: sinds 1 januari 2023 is er in Vlaanderen een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen (eengezinswoningen en appartementen, waaronder vakantiewoningen of tweede verblijven) van toepassing. In dit artikel lijsten we alvast alle voorschriften op rond deze regelgeving.

Wanneer is de renovatieverplichting van toepassing?

Concreet moeten alle woningen met energielabel E of F die vanaf 2023 worden aangekocht, binnen de vijf jaar gerenoveerd worden naar minimum energielabel D (400 kWh/m2 per jaar). Koop je een woning op 1 september 2023, dan moet voor 1 september 2028 aan die verplichting voldaan zijn. Koop je er eentje op 1 september 2026, dan is 1 september 2031 de deadline. Let wel op: de renovatieregels worden strenger vanaf 2028. Koop je een woning in 2028, dan moet je binnen de 5 jaren renoveren tot minstens label C. Je moet dit kunnen bewijzen met een nieuw EPC, dat je kan laten opmaken door een energiedeskundige. Behaal je dit label niet tegen de deadline, dan kan dit boetes van 500 tot 200.000 euro tot gevolg hebben én moet je alsnog renoveren tegen een nieuwe termijn. In dit artikel lees je alvast alles over energielabels.

De verplichting geldt:
 • Bij het verlijden van authentieke aktes van een notariële overdracht in volle eigendom (aankoop, schenking …)
 • Bij het vestigen van een opstalrecht of erfpacht
De renovatieverplichting geldt niet:
 • Bij andere vormen van overdracht, zoals bij een erfenis
 • Bij schenking met behoud van vruchtgebruik
 • Wanneer de woning binnen vijf jaar na verwerving wordt gesloopt
 • Voor tijdelijke constructies die minder dan 2 jaar in gebruik zijn
 • Bij een residentiële woning die een beschermd monument is, deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de inventaris van bouwkundig erfgoed

De renovatieverplichting geldt eveneens voor appartementen. Dit betekent dat je hier ook rekening moet houden met het mede-eigendom, en mogelijk ook de gemeenschappelijke delen moet laten renoveren.

Mogelijke renovatie-ingrepen

Hoe renoveer je je woning stelselmatig naar een beter energielabel? De Vlaamse Confederatie Bouw somde de volgende mogelijke ingrepen op:

 • De schil van je woning naar een hogere isolatiegraad brengen, via:
 • Dakisolatie volgens de huidige EPB-eisen (U<0,24)
 • Nieuw buitenschrijnwerk volgens de huidige EPB-eisen (U<1,5) en beglazing volgens de huidige EPB-eisen (U<1)
 • Muren isoleren langs binnen of langs buiten
 • Vloeren isoleren
Heeft je woning al een hoge isolatiegraad? Dan worden volgende technologische oplossingen aangeraden:

Ook in dit artikel gaan we wat dieper in op de verschillende mogelijkheden om je EPC-waarde te laten dalen.

Renovatieverplichting na 2028

Deze renovatieverplichting kadert in de langetermijndoelstelling van Vlaanderen en Europa om elke woning volledig energiezuinig (energielabel A, 100 kWh/m2 per jaar) te krijgen tegen 2050. De regels waaraan renovaties zullen moeten voldoen, worden steeds strikter. Een overzicht:
Bij aankoop vanaf 1 januari 2028:
Label C voor woningen en appartementen
Bij aankoop vanaf 1 januari 2035:
Label B voor woningen, label C voor appartementen
Bij aankoop vanaf 1 januari 2040:
Label A voor woningen, label B voor appartementen
Bij aankoop vanaf 1 januari 2045:
Label A voor woningen en appartementen
De termijn waarop je jouw woning in deze gevallen naar het gewenste label moet renoveren, blijft steeds op vijf jaar staan. Koop je bijvoorbeeld een woning op 1 januari 2043, dan zal deze tegen 1 januari 2048 gerenoveerd moeten zijn.

Auteur: PJG

Bronnen: Vlaanderen.be, Vlaamse Confederatie Bouw, De Tijd

Bron: Zimmo.be

Facebook422
Twitter
Follow Me
Tweet