Laatste nieuws:
Gemeente Roosendaal krijgt geld voor preventie en aanpak jeugdcriminaliteit

Gemeente Roosendaal krijgt geld voor preventie en aanpak jeugdcriminaliteit

Roosendaal krijgt de komende drie jaar een bedrag van € 3.361.250,- om jongeren te behoeden voor een criminele carrière. Het doel is om ze, in plaats daarvan, te begeleiden naar een gezondere en veiligere toekomst. Wethouder Evelien van der Star en burgemeester Han van Midden kregen de bevestiging dat de in april 2023 aangevraagde subsidie ‘Preventie met Gezag’ door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt toegekend.

Leefbaarheid en veiligheid onder druk

De aanpak ‘Preventie met Gezag’ als onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), biedt Roosendaal de mogelijkheid om de komende jaren nog steviger in te zetten op het gebied van jeugd en veiligheid. In Roosendaal staan leefbaarheid en veiligheid in sommige wijken en buurten onder druk. Met name in de naoorlogse wijken stapelen problemen als werkloosheid, (kans)armoede, slechte gezondheid, woonproblematiek en onderwijsachterstanden zich op. Ook is er sprake van een aantal buurten die er op het eerste gezicht prima uitzien, maar problemen kennen die aan de oppervlakte niet altijd zichtbaar zijn. Gebrek aan perspectief maakt daarbij met name jongeren kwetsbaar voor de verlokkingen en het snelle geld van de criminaliteit. De gemeente Roosendaal was de afgelopen jaren al erg actief op het gebied van preventie en aanpak jeugdcriminaliteit maar kan hier met de toegewezen subsidie de komende jaren nog meer slagkracht aan geven.

Ambitie integrale buurtaanpak

De extra inzet rondom preventie en aanpak jeugdcriminaliteit is een prima ontwikkeling, die goed aansluit op de Roosendaalse ambities. Wethouder Leefbare buurten en dorpen, Evelien van der Star: “Door deze toekenning kunnen we nog beter voorkomen dat jongeren risico lopen om af te glijden in de criminaliteit. We zoomen met dit programma in op kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot 27 jaar. Juist die doelgroepen willen we graag uit hun sociale en/of economische isolement halen, weerbaar maken, perspectief bieden en waar nodig repressief aanpakken. We gaan het aantal jeugdboa’s en de formatie bij het Zorg- en Veiligheidshuis uitbreiden. Zo kunnen we nieuwe (preventieve) interventies inzetten, gericht op o.a. voorlichting en bewustwording over de gevolgen van criminaliteit en begeleiding van jeugdgroepen. Ook zetten we in op individuele maatwerktrajecten voor jongeren die zich al op een crimineel pad bevinden en hieruit willen stappen.”

Beter perspectief, kansen en trots

Burgemeester Han van Midden is eveneens verheugd: “Ik ben enorm blij met dit eerste concrete resultaat als gevolg van onze deelname aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het werkbezoek van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz in mei 2023 en de daaruit voortvloeiende subsidieverstrekking brengen onze ambities in een stroomversnelling. De energie die hierdoor vrijkomt, gepaard met veel creativiteit, is een mooi vertrekpunt om met elkaar nu tot actie over te gaan. De alliantie NPLV Roosendaal heeft de handen ineen geslagen om jongeren te behoeden voor een criminele carrière en hen in plaats daarvan te begeleiden naar een gezondere en veiligere toekomst. Enerzijds door hard op te treden tegen overlast, drugsoverlast en overige criminaliteit. Maar ook door een helpende hand uit te steken naar jongeren en hun ouders. We gaan onze jongeren een beter perspectief, kansen en trots bieden.’’

Alliantie NPLV

Preventie met Gezag kan alleen slagen, wanneer alle betrokken partijen intensief samenwerken en met hun inbreng voor samenhang in de uitvoering zorgen. Roosendaal gaat dan ook extra aandacht besteden aan het betrekken van inwoners, ondernemers en de jongeren zelf bij de voorbereiding en uitvoering. Roosendaal brengt de aansturing en coördinatie van ‘Preventie met Gezag’ onder de organisatiestructuur van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Binnen de alliantie NPLV zijn politie en het onderwijs kernpartners. Maar ook organisaties als Alwel, Wij Zijn Traverse Groep, MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant, GGZ WNB, TWB, Huisartsencorporatie, GGD West-Brabant, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten, Jeugdbescherming Brabant, HALT, Rechtbank, Veilig Thuis en Jeugdreclassering zijn partners van deze alliantie; zij zijn enthousiast en betrokken en leveren graag hun bijdrage.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pxhere