Laatste nieuws:
Nieuwe kazerne commando’s in zuiden Roosendaal

Nieuwe kazerne commando’s in zuiden Roosendaal

De beoogde locatie voor de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen (KCT) is bekend. De nu nog verspreide voorzieningen van deze special forces moeten samenkomen in één duurzame kazerne aan de Antwerpseweg in Roosendaal, ten oosten van het dorp Nispen. De komende tijd wordt onderzocht of die locatie inderdaad geschikt is.

Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. De commando’s hebben nu meerdere oefen- en werklocaties in gebruik in Roosendaal en Rucphen, maar die voorzieningen zijn versnipperd en gedateerd. De afgelopen anderhalf jaar hebben Defensie, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Roosendaal en Rucphen gezocht naar een nieuwe locatie.

Voorlopige voorkeurslocatie

“Speciale eenheden zijn in deze veranderende wereld hard nodig. Het is mooi dat er een voorlopige voorkeurslocatie voor hun nieuwe kazerne is gevonden. Die moet aantrekkelijk zijn om te wonen en te werken, daarnaast zijn goede schiet- en trainingsfaciliteiten nodig”, zegt Van der Maat. Commandant Smeets van de commando’s. “Er wordt naar verwachting steeds vaker een beroep op ons gedaan. Wij hebben behoefte aan alle voorzieningen op één plek zodat mijn collega’s zich optimaal kunnen voorbereiden voor hun taak: direct wereldwijd inzetbaar zijn.”

Onderzoek naar de milieueffecten

Bij de zoektocht naar een nieuwe kazerne zijn verschillende locaties getoetst op criteria als natuur, bodem en water, mobiliteit, duurzame energie, defensiegebruik en ruimtegebruik. De locatie aan de Antwerpseweg kwam hier als beste uit naar voren. Samen met de regio werkt Defensie stapsgewijs toe naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe kazerne. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de milieueffecten en naar kansen voor bijvoorbeeld het verbeteren van de natuur.

Nieuwe kazerne commando’s in zuiden Roosendaal 2

Nauwe historische banden

Het Korps Commando Troepen zit al meer dan 70 jaar in de regio en heeft dus nauwe historische banden met Roosendaal en Rucphen. “Het is goed dat het KCT naar een andere en vooral betere plek gaat binnen onze gemeente”, stelt burgemeester Han van Midden van Roosendaal. “Onze commando’s zijn van erkende wereldklasse, dragen bij aan de werkgelegenheid en onze lokale economie en hebben bovendien een prachtige voorbeeldfunctie voor onze jeugd.” Ook de Rucphense burgemeester Marjolein van der Meer Mohr is verheugd. “Dit betekent dat het KCT stevig verankerd blijft in onze regio. Bovendien ben ik trots dat de trainingsfaciliteiten in de bossen van Rucphen behouden blijven.” De Brabantse gedeputeerde Wilma Dirken onderstreept dat de commando’s bij Brabant horen. “Hun bijdrage aan (inter)nationale veiligheid is zeer belangrijk. De provincie werkt daarom constructief mee aan een modern kazernecomplex van het Korps Commandotroepen op deze locatie.”

Definitief besluit in 2026

Op verzoek van Defensie heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorkeursrecht gevestigd op de percelen die in beeld zijn als beoogde locatie. Dit betekent dat het Rijk het recht van eerste koop heeft op deze percelen. Het is de bedoeling om in 2026 een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie in Roosendaal. Als dan het besluit wordt genomen dat de kazerne daadwerkelijk aan de Antwerpseweg komt, kan de realisatie van de kazerne beginnen. Dat kan nog jaren duren.

Speciale operaties

Het KCT is een eenheid van de Koninklijke Landmacht. Commando’s voeren speciale operaties uit in vijandelijk gebied. Daarnaast verlenen ze steun aan bondgenoten en eenheden van landmacht, luchtmacht en marine.

Bron en foto: gemeente Roosendaal

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet