Laatste nieuws:
Koning Boudewijn Stichting

Berkenbeek bouwt!

Eindelijk is het zover. Berkenbeek, een school voor Buitengewoon Onderwijs in Wuustwezel, gaat bouwen. Sinds 2008 wacht de school op goedkeuring van de aangevraagde subsidies. Dertien jaar later kwam het bericht dat de subsidies beschikbaar zijn. Het bestuur van de VZW Berkenbeek startte onmiddellijk met het actualiseren van het dossier, daarbij ondersteund door Isabel Vlaeminck van Umpalumpa, die de projectregie in deze eerste fase op zich nam.

Berkenbeek bouwt!2

En of nieuwe klaslokalen nodig zijn!

In 2008 telde de school (kleuters, lagere school en secundaire school) 441 leerlingen. Vandaag volgen er 617 leerlingen uit de ruime regio Noorderkempen les. Die groei werd voornamelijk opgevangen door het plaatsen van (tijdelijke) containerklassen. Nu is het dus tijd voor eigentijdse en duurzame klaslokalen met een passend comfort voor de leerlingen en eerkrachten.

4500 m² aan nieuwe schoolgebouwen

Er wordt 4500 m² aan nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd om deze groei te kunnen opvangen. Het consortium Ibens/LV Architecten met ondersteuning van Studiebureau De Klerck engineering en landschapsarchitect Louis Fierens kwamen met het beste voorstel in de Design & Build wedstrijd. Zij dienen deze zomer de omgevingsvergunning in en bereiden zich voor om de werken begin 2024 op te starten. Het doel is om op 1 september 2025 de nieuwe gebouwen in gebruik te nemen.

Berkenbeek bouwt!3

Op zoek naar bijkomende middelen

Met een totale kostprijs van om en bij de 10 miljoen euro start Berkenbeek daarmee het meest ambitieuze plan sinds het ontstaan in 1971. De overheid subsidieert 60% voor de secundaire school en 70% voor de lagere school. De school moet dus zelf creatief op zoek naar heel wat bijkomende middelen om dit broodnodige project te financieren. Daartoe zet de school in op verschillende vormen van fondsenwerving.

Berkenbeek bouwt!4

Koning Boudewijn Stichting

Zo ondersteunt de Koning Boudewijn Stichting dit bouwproject door het uitschrijven van fiscale attesten voor giften vanaf 40 euro. Sympathisanten die de school willen steunen kunnen storten op rek. nr. BE10 0000 0000 0404 met mededeling: 623/3686/80036. U heeft dan recht op een fiscaal attest waarmee u 45% via de belastingen kan recupereren.

We hopen mits voldoende steun vanuit alle hoeken, een nieuwe, welverdiende plek te geven aan onze leerlingen en leerkrachten!

Bron en foto’s: Berkenbeek

Facebook346
Twitter
Follow Me
Tweet
Zoetwater en zoutwater Aquaria - Brouwers Roosendaal