Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’
Kaalkap ‘Franse Heide’ – beuk

Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’

In de loop van 2022 vonden aanzienlijke boskappingen plaats op en in de nabijheid van het ‘Klein Schietveld’ te Kapellen en Brasschaat.

Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’2
Kaalkap ‘Franse Heide’ – exoten mogen blijven staan, inheemse soorten gerooid
Onbevoegd

Onze fractie in de gemeenteraad – gealarmeerd door een aantal buurtbewoners – interpelleerde tot twee maal toe het Kapelse college (GR 21-02-2022 : kaalkap op de Franse Heide & GR 19-12-2022 : kaalkap Beltenbos) hoe het rooien van zulke grote hoeveelheden bomen te verenigen viel met enerzijds het lokale Hemelwater- en droogteplan en anderzijds met de bosuitbreidingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Het Kapelse college verklaarde zich in beide dossiers onbevoegd en verwees telkens naar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en voogdijminister Zuhal Demir. Om deze reden schakelden wij onze fractie in het Vlaams Parlement in, die op 23-02-2022 en 05-01-2023 een schriftelijke vraag m.b.t. het bosbeheer aan het Klein Schietveld bezorgden aan Minister Zuhal Demir.

Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’3
Kaalkap ‘Beltenbos’ – vele honderden Amerikaanse eiken en dennenbomen gerooid
Niet één nieuwe boom

In haar antwoord op beide schriftelijke vragen stelde Minister Zuhal Demir, dat deze werken dienen gezien te worden als instandhoudingswerken in het kader van Natura-2000 en om die reden niet mogen gezien worden als ontbossing (wat het defacto wel degelijk is). Met betrekking tot de kaalkap in het Beltenbos liet ze nog weten dat in de verleende ‘kapmachtiging voor dunningskap’ werd opgenomen dat in de gekapte zone nieuwe aanplantingen zouden worden aangebracht in de loop van februari 2023. In weerwil van de in de kapmachtingen opgenomen verplichting tot nieuwe aanplantingen, is er tot op heden nog niet één nieuwe boom geplant. Om deze reden zal onze fractie in het Vlaams Parlement bij Minister Zuhal Demir informeren de reden van de vertraging.

Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’5
Kaalkap ‘Beltenbos’ – achtergebleven rotzooi
Ongelijke behandeling

Samen met de buurtbewoners stellen wij ons vragen bij de ongelijke behandeling van enerzijds particulieren en anderzijds het ANB, wanneer het gaat over het verlenen van kapvergunningen in onze gemeente. Daar waar particulieren een waarborg van € 100 per verplicht nieuw aan te planten boom dienen te betalen, legt het ANB ongestraft een verplichting tot heraanplanting naast zich neer. Wanneer men als particulier een zgn. exotische boom wenst te kappen, zal het gemeentebestuur zonder goede reden (terecht) geen kapvergunning afleveren. Het ANB heeft dan weer de oorlog verklaard aan exotische boomsoorten en heeft in het Beltenbos alleen al diverse honderden Amerikaanse eiken en dennenbomen gerooid, zonder dat daar iemand moeilijk over deed. Eens gerooid, konden de stammen niet snel genoeg van het terrein worden verwijderd, hieraan kan het ANB namelijk een aardige cent verdienen met de grote vraag vanuit Azië. De rotzooi lieten ze dan weer achter op het terrein. Na de uitgevoerde werkzaamheden, werden door de buurtbewoners geen herten en ander klein wild meer waargenomen.

Bosbeheer door het ANB in ‘Franse Heide’ en ‘Beltenbos’6
Kaalkap ‘Beltenbos’ – achtergebleven rotzooi

Bron en foto’s: Vlaams Belang afdeling Kapellen

Facebook180
Twitter
Follow Me
Tweet