Laatste nieuws:
Toneelkring Putte-Ertbrand verwent goede doelen

Toneelkring Putte-Ertbrand verwent goede doelen

Toneelkring Putte-Ertbrand heeft in januari en februari van dit jaar zestien voorstellingen gespeeld van “De Jubilee” en geeft traditioneel steeds een deel van de opbrengst van de toneelavonden weg aan goede doelen. Tijdens een korte plechtigheid werden zeven cheques uitgedeeld.

De vereniging ‘Breek de Stilte’ (Stabroek) ontving een cheque van € 1000. Sinds 1996 zet deze vereniging zich in voor ‘alle’ mensen met een autismespectrumstoornis in de regio Antwerpen-Noord en Noorderkempen. De Chirojongens Don Bosco Putte-grens ontvingen een gift van € 500, terwijl de meisjesgroep Sint-Dionysius ook bedacht werd met hetzelfde bedrag. Een cheque van € 1000 ging naar de vzw Little Hearts van Tony en Jimmy Geeraerts. Zij werden tijdens een reis doorheen Zuidoost – Azië geconfronteerde met de armoede in Cambodja. Thuisgekomen richtten de broers met de steun van enkele familieleden en vrienden de vzw Little Hearts op. Ze huurden en renoveerden in Phnom Penh een oud schoolgebouw dat in mei 2009 de deuren opende waar ze 50 weeskinderen opvingen. In 2013 werd het complex geruild voor een nieuwbouw. Daar is nu plaats voor 80 kinderen.

Verschil maken

Toneelkring Putte-Ertbrand schonk ook € 1000 aan vzw De Molen. Die baat in Stabroek de ‘sociale kruidenier’ uit waar kansarmen, mensen in armoede en mensen met weinig of geen inkomen noodzakelijke basisproducten zoals voeding, verzorgings- en huishoudproducten kunnen kopen aan prijzen, die sterk onder de marktwaarde liggen. Daarnaast is er nog ’t Wiekske, een afdeling waar tweedehandskleding wordt verkocht aan spotprijzen.

Ook Polderhart probeert het verschil te maken voor mensen in kansarmoede, maar dan in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Hun drijfveer is om mensen in nood te ondersteunen. Dit gebeurt wekelijks via voedsel- en kledingbedeling, of acties op bepaalde momenten van het jaar zoals Sinterklaas, kerst en nieuwjaar, heropening van de scholen… Met een gift van € 1000 ondersteunt de toneelgroep deze actie.

Tot slot doneerde de toneelgroep ook voor € 500 voedselpakketten aan de parochie Sint Dionysius voor haar actie om tijdens de feestdagen te zorgen dat oorlogslachtoffers in Oekraïne ook een beetje feest konden vieren.

MLH

Foto: © Toneelkring Putte-Ertbrand

Facebook68
Twitter
Follow Me
Tweet