Laatste nieuws:
Wie betaalt de herstellingen aan een huurwoning

Wie betaalt de herstellingen aan een huurwoning?

Van een huurder wordt verwacht om de huurwoning als een goede huisvader of -moeder te onderhouden. Toch kan er altijd iets stuk gaan, waardoor een herstelling noodzakelijk is. De grote vraag die zich dan stelt is: wie betaalt de rekening, de huurder of de verhuurder?

Algemene regels

De huurder wordt verwacht goed voor de huurwoning te zorgen, maar ook de verhuurder moet de huurwoning steeds in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren. Die goede staat moet door de verhuurder bewaard worden tijdens de verhuurperiode, de woning moet bewoonbaar blijven. Dat betekent natuurlijk niet dat de huurder nooit zal moeten opdraaien voor bepaalde onderhoudswerken. Om te weten wie verantwoordelijk is voor welke kosten, moet je kijken naar de datum waarop je huurcontract afgesloten werd. Het is sinds 18 mei 2007 overigens niet meer mogelijk om een andere regeling dan de wettelijk toegestane op te nemen in de huurovereenkomst.

Huurcontract afgesloten voor 1 januari 2019

Werd je huurcontract afgesloten voor 1 januari 2019? Dan is je verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van je woning en eventuele herstellingen die daarbij aan te pas komen, tenzij het gaat om:
-kleine herstellingen die de huurder moet uitvoeren
-herstellingen die nodig zijn door een fout van de huurder

Huurcontract afgesloten na 1 januari 2019

Werd je huurcontract afgesloten na 1 januari 2019? Dan sta je als huurder zelf in voor het onderhoud én het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die je als huurder sowieso zelf moet uitvoeren en betalen:
-kleine herstellingen
-herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud
-herstellingen die moeten gebeuren omdat de huurder de verhuurder niet heeft verwittigd over de nodige herstellingswerken
Zijn er andere herstellingen nodig? Bijvoorbeeld door slijtage of schade door overmacht (bv. stormschade), dan zijn die steeds voor de verhuurder.

Wat valt er onder een kleine herstelling?

Een kleine herstelling voor de één is een grote herstelling voor de ander. Daarom stelde de Vlaamse Regering een lange lijst op met kleine herstellingen en onderhoudswerken waar de huurder verantwoordelijk voor is in ‘Ziezo’ een informatiebrochure voor verhuurders of in het Vlaams Woninghuurdecreet. In die lijst staan zaken zoals:
-gebroken glas vervangen
-kapotte stopcontacten en schakelaars herstellen
-sleutels vervangen bij verlies
-verstopping van de dakgoot voorkomen
-kalkaanslag verwijderen in bad/douche
-verwarmingsinstallaties tijdig laten nakijken
-…

Wat te doen bij dringende herstellingen?

Een verhuurder mag niet zomaar herstellingen komen zonder toestemming van zijn huurder. Die heeft immers recht op ongestoord woongenot. Echter, als een dringende herstelling nodig is, moet de huurder die toestaan, ook als ze voor ongemakken zou kunnen zorgen of zelfs als de woning door de werken tijdelijk onbruikbaar is. Als de herstellingen meer dan 40 dagen duren, zal de huurprijs verminderd worden. Werd je huurcontract afgesloten na 1 januari 2019? Dan heb je al recht op huurvermindering als de werken langer dan 30 dagen duren.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pxhere

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet