Laatste nieuws:
Wat gebeurt er met je huurcontract als je uit elkaar gaat?

Wat gebeurt er met je huurcontract als je uit elkaar gaat?

Een stukgelopen relatie, daar tekent niemand voor. Maar wat gebeurt er met het huurcontract als je uit elkaar gaat? We bekijken de verschillende opties.


Uit elkaar gaan als feitelijk samenwonenden

Het is nooit leuk, maar het kan. De hamvraag bij elk feitelijk samenwonende koppel is: wie heeft het huurcontract ondertekend? Hebben beide partners dat gedaan, dan blijven ze allebei gehouden aan hun rechten en plichten als huurders. Het einde van je relatie betekent dus niet automatisch ook het einde van je huurcontract. Heeft maar één van beide ondertekend? Dan betekent dat dat die persoon alleen verantwoordelijk is voor de huur en de kosten, maar ook de enige ben die als huurder het contract kan opzeggen.

Hebben jullie beide het contract ondertekend, dan moet je er wel samen beslissen wie er in het appartement blijft wonen. Dat moet je dan ook aan de verhuurder laten weten. Zo kan degene die vertrekt uit het contract geschrapt worden of kan er een nieuw huurcontract opgemaakt worden met de degene die blijft. Willen geen van beide partners in de huurwoning blijven, dan moeten ze het contract samen opzeggen en zijn ze beide verantwoordelijk voor de eventuele opzegvergoeding en opzegtermijn.

Uit elkaar gaan als wettelijk samenwonenden of getrouwden

Wettelijke samenwonende of getrouwde koppels worden automatisch samen als huurder beschouwd, ongeacht of het huurcontract maar door één persoon ondertekend werd of dateert van voor hun verbintenis als koppel. Beide partijen moeten dus het huurcontract opzeggen en samen opdraaien voor de opzegtermijn en -vergoeding. Als getrouwd of wettelijk samenwonend koppel kan je samen beslissen of en wie in de huurwoning blijft wonen. Kom je niet tot een overeenkomst, dan hakt de rechter de knoop door. Meld aan je verhuurder wie blijft en vanaf welke datum de ander huurder er niet meer zal wonen. Pittig detail: hebben jullie beide bij de start het huurcontract ondertekend, dan kan de verhuurder nog tot 6 maanden na de beëindiging van z’n huurcontract de vertrekkende partner aanspreken voor het betalen van de huur.

Break-up-checklist

Laten we even overlopen wat voor jou belangrijk is, want wat de gevolgen zijn, heeft in eerste instantie te maken met de handtekening(en) op het huurcontract.

  A. Zijn jullie feitelijk samenwonend?

   Zijn jullie beiden huurder?
   ► Beslis samen wie in de huurwoning blijft wonen of zeg samen het contract op. Geen uitkomst, dan is het aan de rechter.
   Is slechts één van beiden huurder?
   ► Diegene die huurder is, heeft de touwtjes in handen. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de huur betaald wordt en opdraaien voor eventuele kosten.
  B. Zijn jullie wettelijk samenwonend of getrouwd?

   ► Jullie zijn beide huurder. Jullie beslissen samen wie vertrekt. Komen jullie er niet uit? Dan is het aan de rechter om te beslissen. Wilt niemand blijven, zeg dan beiden het huurcontract op.

Tips

 • Nieuwe plaatsbeschrijving: kijk even rond in je huurwoning. Zijn er toch wel significante beschadigingen, dan is het geen slecht idee om bij het vertrek van je partner een nieuwe plaatsbeschrijving te laten opmaken. Op die manier kan eventuele schade van voor jullie breuk nog op beide partners worden verhaald en draai je achteraf niet alleen op voor de kosten. Heikel puntje hierbij is wel dat de verhuurder mee zo’n plaatsbeschrijving betaalt en misschien helemaal geen zin heeft in die kost.
 • Huurwaarborg: blijf jij in de huurwoning wonen en vertrekt je ex-partner, spreek dan af wat er met de huurwaarborg gebeurt. Je kan die eventueel op jouw naam laten zetten.
 • Status gewijzigd tijdens jullie contract: wettelijk samenwonend of getrouwd in de loop van jullie huurcontract? Verwittig dan je verhuurder, zodat ie weet dat ie vanaf nu elk schrijven aan jullie beide moet richten (anders is het niet geldig).

Bron: Zimmo.be
Foto: PixaBay