Wat te doen als je huurder overlijdt

Wat te doen als je huurder overlijdt?

Een huis of appartement huren, daar heb je een huurcontract voor nodig. Maar wat gebeurt er met dat contract als de huurder overlijdt?

Stopt het huurcontract automatisch na overlijden van de huurder?

Neen, een huurcontract gaat niet automatisch met de huurder mee onder de zoden (tenzij het een contract voor het leven was).

Is de huurovereenkomst van voor 01/01/2019?

Dan worden de huurrechten geërfd door de erfgenamen. Dat betekent dat ze vanaf nu huur moeten betalen en de woning onderhouden. Zien zij dat niet zitten of heeft de verhuurder geen zin in een huurder die hij totaal niet kent? Dan kan het huurcontract worden stopgezet volgens de normale opzegregels (opzegperiode van drie maanden en eventuele opzegvergoeding).

Is de overeenkomst van na 01/01/2019?

Dan stopt die automatisch aan het einde van de 2e maand na het overlijden van de huurder. Stierf die bijvoorbeeld op 21 maart, dan moeten de erfgenamen nog tot 31 mei huur betalen. Daarbij komt nog een extra vergoeding ter waarde van 1 maand huur. Plus de woning moet leeggemaakt zijn tegen die datum. Willen ze graag zelf in het appartement gaan wonen, dan moeten ze dit voor 31 mei aan de verhuurder laten weten. En zetten ze het huurcontract gewoon voort aan dezelfde voorwaarden.

Wat als maar één van de huurders overlijdt?

Goede vraag! In dat geval zijn er twee dingen van belang:
-Waren de huurders getrouwd, wettelijk of feitelijk samenwonend? EN
-Wie heeft het contract ondertekend?

Bij getrouwde of wettelijke samenwonende koppels is de partner ‘safe’ ongeacht of hij/zij de huurovereenkomst mee heeft ondertekend. De partner erft immers de huurrechten en kan er dus blijven wonen. Of indien gewenst, het contract volgens de normale procedure opzeggen. Bij feitelijk samenwonende koppels is dat niet zo. Heeft de overlevende partner de (huur)overeenkomst niet getekend, dan zit ie mogelijk in de gevarenzone. De erfgenamen van de overledene erven immers het huurcontract. Dat betekent dat zij het dus kunnen beëindigen, of de overgebleven wederhelft dat leuk vindt of niet. Tekende het koppel samen, no problemo, de partner kan in principe gewoon verder blijven huren. Wilt ie echter het contract opzeggen, dan moeten de erfgenamen van de overledene eigenlijk de opzegging mee ondertekenen. Zij hebben immers het contract geërfd.

Wat als er geen erfgenamen zijn?

Vervelend! Zijn er geen erfgenamen of hebben ze geen zin om de erfenis aan te nemen, dan heeft de verhuurder een probleem. Hij/zij mag de woning immers niet zomaar betreden, laat staan het ontruimen. In dat geval komt er een rechter aan te pas die een een curator zal aanstellen. Die op zijn beurt de inboedel zal verkopen. Zo kan achterstallig huurgeld worden gerecupereerd. Zit er niet genoeg geld in de nalatenschap, dan kan de verhuurder het geld wel vaarwel zeggen.

En als ik verhuurder ben?

Voor we de pijp aan Maarten geven, hebben we nog wat tips voor de verhuurders onder ons.
-Ben je als de dood voor al dat drama, dan kan je in het huurcontract opnemen dat het eindigt bij het overlijden van de huurder.
-Vraag contactgegevens van een familielid van je huurders. Op die manier vermijd je een mogelijk moeizame zoektocht naar erfgenamen bij overlijden (navraag doen bij de buren, begrafenisondernemer, gemeente,…)
-Zijn er geen erfgenamen en moet je langs de rechter? Informeer je dan goed! De procedure kan wel eens lang duren en dat betekent: geen nieuwe huurder en dus geen nieuwe huurinkomsten!
-Sterft een van je huurders en wordt het contract ontbonden? Geef de huurwaarborg dan niet zomaar terug aan de wederhelft. Je weet immers niet of het geld gedeeltelijk of volledig toekomt aan die partner of aan de erfgenamen van de overledene. Delicaat!

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!