Laatste nieuws:
Drie dingen die je moet weten als je je huurcontract wil opzeggen

Drie dingen die je moet weten als je je huurcontract wil opzeggen

Wie een huurcontract tekent, verbindt zich ertoe om voor een bepaalde periode een huurwoning als een goede huisvader of -moeder te behandelen. Maar hoe graag je er ook woont, op de vastgoedmarkt kan je nog steeds plotseling je droomhuis tegenkomen. Wie vast hangt aan een langlopend contract, wil wellicht weten hoe hij het contract kan opzeggen. Dan zijn er drie dingen die je zeker moet weten: wanneer je kan opzeggen, hoe je je contract moet opzeggen en vooral… kan dat boetevrij?

1. Wanneer opzeggen?

Eerst en vooral, in de meeste gevallen kan je op ieder moment je huurwoning opzeggen. Met een huurcontract van lange termijn, eentje van 9 jaar, kan je wanneer je maar wil je huurbaas laten weten dat je andere oorden opzoekt. Let wel dat je na het opzeggen nog minstens drie maanden moet blijven wonen in je huurwoning, want dat is afgesproken opzegtermijn. Bij een huurovereenkomst van korte termijn -drie jaar of minder- kon je als huurder de woning niet vroegtijdig verlaten. Sinds 1 januari 2019 is dit veranderd. Nu geldt er een nieuw huurdecreet en kan de huurder van een kortlopend contract op elk moment de overeenkomst vervroegd opzeggen. Dit is niet van toepassing voor de verhuurder.

2. Hoe opzeggen?

“Hallo? Ja, wij willen graag onze huurovereenkomst opzeggen. Wij verhuizen volgende week!” Voor alle duidelijkheid, dit is in alle gevallen een verkeerde situatie. Allereerst kan je er als huurder best schriftelijk voor zorgen om de overeenkomst met de verhuurder eenzijdig te beëindigen. Je hoeft de reden voor je vertrek niet te motiveren. Ten tweede is het niet mogelijk om van ene dag op de andere, of zoals hierboven een week later, je contract op te zeggen. Zo moet je altijd rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden, ongeacht de duur van je contract. Dat wil zeggen dat je na de dag van opzegging nog drie volledige maanden huur moet betalen. Zeg je je huurcontract vandaag -op 17 december- op, dan loopt de opzegtermijn vanaf 1 januari en eindigt deze op 1 april. Het speelt hierbij geen rol of je er uiteindelijk blijft wonen of niet.

3. Boete betalen of niet?

Niemand betaalt uiteraard graag een boete, maar moet je een boete betalen als je als huurder je contract niet helemaal uitdoet? Dat hangt af van de situatie. Bij een huurovereenkomst van negen jaar, betaal je een opzegvergoeding wanneer je tijdens de eerste drie jaar het contract verbreekt. Dit is om de verhuurder te beschermen tegen snel vertrekkende huurders en administratieve rompslomp.

Boetes

Wie tijdens het eerste jaar de woning verlaat, betaalt een boete van drie maanden huur.
Het beëindigen van het contract in het tweede jaar, betekent een boete van twee maanden huur
Tot slot betaal je één maand huur boete wanneer je tijdens het derde jaar vertrekt.

Opzegvoergoeding

Let wel, de opzegvergoeding is altijd verschuldigd, ongeacht de omstandigheden van de opzeg. Wanneer de verhuurder -om welke reden dan ook en met een opzegtermijn van zes maanden- besluit om de overeenkomst op te zeggen, dan kan de huurder een tegenopzeg geven met een opzegtermijn van een maand. Dan moet hij ook geen opzegvergoeding betalen, ongeacht wanneer het vertrek plaatsvindt.

Bij een contract van korte duur is het nu ook mogelijk om eerder te vertrekken. De huurder kan vroeger de woning verlaten door een opzegvergoeding te betalen. Die bedraagt 1,5 maanden huur, 1 maand huur of een halve maand huur naargelang het huurcontract door de opzeg eindigt in het eerste, tweede of derde jaar van de huur. De verhuurder moet er uiteraard wel voor zorgen dat het huurcontract tijdig geregistreerd wordt. Anders kan dit in het voordeel van de huurder spelen. Dit zou zorgen voor geen opzegtermijn én geen boete.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook26
Twitter
Follow Me
Tweet