Mag de verhuurder zomaar de huurprijs verhogen

Mag de verhuurder zomaar de huurprijs verhogen?

Woon je in een huurappartement of huurhuis, dan heb je normaal gezien een contract met de verhuurder en betaal je elke maand huur. Deze huurprijs mag elk jaar geïndexeerd worden, afhankelijk van hoe duur het leven op dat moment is. Zijn er naast indexering nog andere redenen waarom een verhuurder de huurprijs kan verhogen?

De regels

Allereerst, de verhuurder mag niet zomaar wat doen. Om alles eerlijk te laten verlopen, is je huurcontract gebonden aan regels van de huurwetgeving. Zo moet je huurcontract op papier staan en door huurder en de sverhuurder getekend worden. Volgende zaken moet je verplicht vermelden:
-Naam en rijksregisternummer van de huurder en verhuurder.
-De begindatum en exacte duur van de huurperiode.
-De delen van het gebouw die onder de huur vallen
-De huurprijs en eventuele gemeenschappelijke kosten op elke publicatie over het pand moeten verschijnen (dus ook op onze website, op een affiche, …).
-De huurprijs en -termijn in het huurcontract moeten worden opgenomen.
-De verhuurder zowel het huurcontract als een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de woning moet laten registreren.
-Of de huurder een huurwaarborg moet betalen.

Maar mag de huurprijs tijdens je contract de hoogte in gaan?

Een verhuurder mag de huurprijs niet zomaar verhogen. Hij mag wel een huurprijsherziening vragen. Deze aanvraag dient (best aangetekend) te gebeuren tussen de negende en zesde maand vóór de huidige, lopende driejaarlijkse periode verstrijkt. Jij, als huurder, bent echter niet verplicht om in te stemmen met de vraag van de verhuurder. Kom je niet tot een akkoord, dan kan je verhuurder naar de vrederechter stappen tussen de zesde en derde maand voor de vervaldatum.

Het oordeel

De rechter zal in geval van betwisting oordelen of de aanvraag tot herziening al dan niet gegrond is. Het is dus zaak voor je verhuurder om met voldoende bewijzen te komen aandraven om het geluk aan z’n kant te krijgen. En dat heeft alles te maken met de waarde van de huurwoning. Kan hij aantonen dat die hoger is dan het bedrag dat je nu betaalt, dan kan de rechter mogelijk de herziening van de huurprijs toestaan. En dat kan in 2, soms 3, gevallen:
#1 Door nieuwe omstandigheden
Stel je voor: je woont in een betaalbare huurwoning in een gedeelte van de stad dat wel, laten we het netjes houden, een likje verf of twee, drie kan gebruiken. En dan gebeurt het: je buurt wordt omgetoverd tot de place to be, hip, trendy met een mooi aangelegd plein (weg met die kraters in het wegdek), een tof cafeetje, nieuwe winkels, … Top, denk je, tot je huurbaas een verhoging van de huurprijs vraagt. Dat is even slikken! De verhuurder kan immers in dat geval een prijsverhoging vragen als hij kan aantonen dat de normale waarde van de huurwoning ten gevolge van deze nieuwe omstandigheden met minstens 20% verhoogd wordt.

#2 Door aanpassingen aan de woning
Je huurt een appartement, gebouwd in de jaren 70 van vorige eeuw. Sommige eigenschappen van je flat zouden als retro gedefinieerd kunnen worden, maar dan met een grote kuch erbij. De verhuurder laat daarom verbeteringswerken uitvoeren en zorgt daarnaast bijvoorbeeld ook voor een opfrissing van de traphal, helemaal modern nu! De huurwaarde is daardoor met minstens 10% de hoogte in gegaan. Opgelet: je kan wel niet van verbeteringswerken spreken als het gaat om aanpassingen die nodig zijn om de huurwoning conform de eisen rond veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid in orde te krijgen (goed geprobeerd, verhuurder!).

#3 Door energiebesparende werken
Is je huurcontract afgesloten op 1 januari 2019 of later? Dan mag de verhuurder de huurprijs ook aanpassen als hij energiebesparende werken aan de woning heeft doorgevoerd. Huurder en verhuurder kunnen dan onderling afspreken om energiewerken uit te voeren in ruil voor een iets hogere huurprijs.

Vinden jullie onderling geen akkoord? Dan kan de rechter een hogere huurprijs toch nog toestaan als de waarde van de huurwoning door de werken met 10% gestegen is. Ook hier tellen werken die nodig zijn om de woning in lijn te brengen met de minimale kwaliteitsvereisten niet mee.

Help!

Krijg je dus zo’n leuke brief van je huurbaas in de bus, panikeer dan niet. Je hoeft niet akkoord te gaan met de huurprijsherziening. Met de hulp van een advocaat of huurdersbond kan je nagaan of de aanvraag al dan niet correct is. Maar ook jij kan een huurprijsherziening aanvragen. Vind je bijvoorbeeld dat de prijs die je maandelijks betaalt te hoog is in verhouding met de waarde van het pand zelf, dan kan je vragen om de huurprijs te verlagen. Zorg dan wel je dat een goed gefundeerd dossier hebt aangelegd om aan te tonen waarom dat zo is. Wat minder betalen, doen we liever allemaal.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!