Laatste nieuws:
Toch lokfietsen in Kalmthout

Toch lokfietsen in Kalmthout

Begin dit jaar stelde gemeenteraadslid Johan Cassimon (Durf Kalmthout) voor om lokfietsen in te zetten tegen fietsdiefstallen. Eerst doken er wel wat twijfels en praktische bezwaren op over het systeem. Maar het bestuur van Kalmthout trad in overleg met de politiezone Grens en tijdens de gemeenteraad van maart vertelde burgemeester Jacobs dat er van start gegaan zou worden met het systeem.

Praktische bezwaren

“De fietser zal blij zijn met deze beslissing”, glimlacht Johan Cassimon. “De politiezone had eerst wel wat praktische bezwaren tegen het inzetten van lokfietsen. Ze zitten niet dik in het personeel en er zijn nog enkele praktische moeilijkheden, bv. om het aspect heterdaad toe te passen. Als een lokfiets beweegt, dient er een snelle onderschepping te gebeuren. Als die een paar dagen later opduikt in een loods, is de kans klein dat een onderzoeksrechter daar een huiszoekingsbevel voor afvaardigt.”

Extra tool in de toolbox

“Burgemeester Jacobs kon de politieraad blijkbaar overtuigen om de sprong te wagen”, aldus Johan Cassimon. “Het is goed dat men dit systeem toch een kans geeft. De politiezone was meer gewonnen voor uitbreiding van het camerasysteem, maar die camerabeelden zijn vaak onbruikbaar doordat de dieven niet herkenbaar zijn op de beelden. En er is ook politiecapaciteit nodig om die beelden te bekijken. Een extra tool in de toolbox lijkt dan ook nuttiger.”

Strijd tegen fietsdiefstallen

“Het is belangrijk om de focus te leggen op effectieve maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van fietsdiefstallen”, benadrukt Johan Cassimon. “En van fietsdiefstallen kennen we in Kalmthout wel iets, dat blijkt ook uit de cijfers. Lokfietsen zijn een waardevolle aanvulling op de bestaande strategieën en het is hoopgevend dat dit nu ook erkend wordt. Dat maakt duidelijk dat het het bestuur echt menens is in de strijd tegen fietsdiefstallen.”

Foto: Pixabay

JC

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet