Laatste nieuws:
Welke kosten mag een verhuurder doorrekenen aan de huurder

Welke kosten mag een verhuurder doorrekenen aan de huurder?

Huren of kopen, de discussie is al vaak gevoerd. Wanneer je ervoor kiest om te huren, dan staat de huurprijs contractueel vast in je huurcontract. Toch zijn er nog extra kosten. Welke kosten moet je sowieso zelf betalen en welke mag je verhuurder aan je doorrekenen? En wat met herstellingen? We vertellen het je graag in dit artikel.

Afhankelijk van je woonplaats

Woninghuurbeleid is een gewestelijke bevoegdheid. Welke regelgeving voor jou van toepassing is, hangt dus af van waar je een woning huurt. Huur je in Vlaanderen? Dan is het Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing. In Brussel is dit de Brusselse Huisvestingscode. Woon je in Wallonië? Dan volg je het Waals Woninghuurdecreet.

Kosten voor eigen verbruik

Wat de kosten voor huurders en verhuurders betreft, zijn deze gewestelijke regelgevingen in grote lijnen gelijkaardig. Ze stellen duidelijk dat alle kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning, voor de huurder zijn. Het gaat dan natuurlijk om onder meer water, stookolie, gas en elektriciteit. Opgelet: de aankoop en vervanging van de meters om het verbruik te meten, zijn wel voor de verhuurder.

Vaste gemeenschappelijke kosten

Als je in een appartement woont, komen er ook enkele gemeenschappelijke kosten bij:
-Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen
-Kosten vuilnisinzameling (als collectief georganiseerd)
-Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen
-Kleine herstellingen gemeenschappelijke delen
-Onderhoud van de lift (voor 50%)
-Kosten syndicus (voor 34%) en conciërge (voor 75%)
-Schakelt je verhuurder dus iemand in om bijvoorbeeld de gangen of tuin te onderhouden, dan mag hij die kosten gedeeltelijk doorrekenen aan jou. In de praktijk zien we vaak dat deze gemeenschappelijke kosten forfaitair worden opgenomen in het huurcontract. Er wordt een vast maandelijks bedrag vastgelegd waaronder al deze gemeenschappelijke kosten vallen. Dit bedrag mag niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden wanneer de werkelijke kosten hoger of lager liggen. Wil je het laten herzien? Dan moet je hiervoor naar de vrederechter.

Betaal je dit forfait liever niet, dan kan je wel steeds aan de verhuurder vragen om het forfait om te zetten naar een betaling van de werkelijke kosten. De verhuurder moet je dan jaarlijks een afrekening van de werkelijke kosten bezorgen.

Welke herstellingen moet de huurder zelf betalen?

Het onderhouden en reinigen van de woning zijn natuurlijk altijd voor jou. Daarnaast zijn ook kleine herstellingen, herstellingen die nodig zijn doordat je iets verkeerd gebruikte of slecht hebt onderhouden en herstellingen omdat je je meldingsplicht niet bent nagekomen ook voor jouw rekening. Vooral dit laatste is belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien: als huurder ben je inderdaad verplicht om kleine en grote gebreken die de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder, te melden aan je verhuurder zodat hij of zij de nodige stappen kan ondernemen.

Je verhuurder staat in voor grotere herstellingen en herstellingen door verborgen gebreken, ouderdom of overmacht.

Twijfel? Bekijk de ‘lijst met kleine herstellingen’

-Om je te helpen, heeft elk gewest een eigen, vaak zeer uitgebreide ‘lijst met kleine herstellingen’ gepubliceerd:
-Voor het Vlaams Gewest kan je terecht in bijlage 3 van het Vlaams Woninghuurdecreet (op pagina 81-84).
-Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je terecht bij het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat je kan raadplegen op de website van Brussel Huisvesting
-Voor het Waals Gewest kan je terecht bij het besluit van de regering van het Waalse Gewest, dat je kan raadplegen op de website van Wallonie Logement

Bij deze alvast enkele opvallende herstellingen uit deze lijsten die dus ook voor jouw rekening zijn:

-Oliën van hengsels, scharnieren, sloten … van zowel ramen als deuren
-Gebroken glas van ramen vervangen
-Verloren sleutels vervangen
-Kapotte stopcontacten en schakelaars herstellen of vervangen
-Periodiek vegen van de schoorsteen
-Snoeien van hagen, struiken en andere soorten onderhoud in de tuin of op het balkon, inclusief bijvoorbeeld het voorkomen dat dakgoten en afvoerpijpen verstoppen
-Periodiek onderhoud, nazicht van verwarmingsketels, zonneboilers, ventilatiesystemen of beveiligingssystemen … Inclusief ontkalken waar nodig
-Lekkende kranen herstellen, tenzij de kraan volledig vervangen moet worden

Bon: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet