Laatste nieuws:
Vernieuwingswerken Nieuwstraat bieden mogelijkheden voor mobiliteitsplanning en verbeterde toegankelijkheid

Vernieuwingswerken Nieuwstraat bieden mogelijkheden voor mobiliteitsplanning en verbeterde toegankelijkheid

De werken aan het nieuwe voetpad in de Nieuwstraat en de bijhorende tijdelijke verkeerssituatie waren voor gemeenteraadslid Tuur Goormachtig (Vooruit) een aanleiding om enkele vragen te stellen over het mobiliteitsvraagstuk in het Centrum van onze gemeente.

Blindegeleidetegels aan verschillende oversteekplaatsen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werken in de Nieuwstraat, waaronder de aanleg van nieuwe voetpaden en de vernieuwing van het elektriciteitsnet. Een bijkomend pluspunt van deze werkzaamheden is de plaatsing van blindegeleidetegels aan verschillende oversteekplaatsen, een welkome toevoeging voor blinden en slechtzienden. Bovendien heeft de tijdelijke omvorming van de Nieuwstraat tot éénrichtingsstraat een nieuwe verkeerssituatie gecreëerd. Deze verandering lijkt de verkeersdrukte te verminderen en draagt bij aan de veiligheid van fietsers en voetgangers.

Verkeerstellingen

Tijdens de raadszitting heeft Goormachtig een aantal relevante vragen naar voren gebracht waarop mobiliteitsschepen Brigitte Quick antwoordde. Zo bleek dat er verkeerstellingen werden uitgevoerd in de diverse omleidingswegen en dat hiermee rekening zal gehouden worden bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Bovendien bleek dat er quasi geen klachten over de tijdelijke situatie werden ontvangen, uitgezonderd over enkele hardleerse bestuurders die toch tegen de richting reden, voornamelijk in het begin van de tijdelijke situatie.

Duurzame en inclusieve oplossingen

“Het antwoord op deze vragen zou de basis kunnen vormen voor toekomstige plannen en ontwikkelingen in de gemeente,” benadrukt Goormachtig, “Het gemeentebestuur zal de komende weken en maanden grondig deze vraagstukken bestuderen. We kijken uit naar de resultaten en de mogelijke implementatie van duurzame en inclusieve oplossingen die bijdragen aan een veiliger en toegankelijker gemeente voor iedereen.”

TG

Foto: ©Google Streetview

Facebook9
Twitter
Follow Me
Tweet