Laatste nieuws:
Gemeente Essen maakt werk van toegankelijke horeca en handelszaken
Vlnr Jan Suykerbuyk, Brigitte Van Aert, Tuur Goormachtig

Gemeente Essen maakt werk van toegankelijke horeca en handelszaken

Tijdens de gemeenteraad van maart stelde Tuur Goormachtig (Vooruit) voor om een samenwerking tussen de gemeente Essen en ‘Dito vzw’ te onderzoeken, gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van horeca en handelszaken.

Participatief beleid

Dito wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en is een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid. Schepen voor G-beleid Brigitte Van Aert (CD&V) onderzocht het voorstel en werkte het voorstel van Goormachtig uit.

Aan de slag

“Dito en het Roosendaals Gehandicapten Platform (Rogep) gingen met de commissie Welzijn in gesprek. Tevreden dat we in Essen aan de slag kunnen gaan met hun opmerkingen”, zegt commissievoorzitter Jan Suykerbuyk (CD&V).

Toegankelijk maken kernwinkelgebied

Tijdens de gemeenteraad van november werd het toegankelijkheidsproject, dat zal worden uitgewerkt door de gemeente en Dito, unaniem goedgekeurd. “Er is een sterke voorkeur om zo spoedig mogelijk met het project te starten. Aanpassingen aan toegankelijkheid zijn een meerwaarde voor iedereen”, zegt Brigitte Van Aert ( schepen CD&V). “We starten met het toegankelijk maken van het kernwinkelgebied, daarna evalueren we en sturen we bij waar nodig.”

Hellend of bellend vlak

De gemeente neemt de kostprijs van een ‘hellend’ of ‘bellend’ vlak op zich, om zo de handelaars te ontzorgen en extra te motiveren om deel te nemen aan dit project. Gemiddeld kost een hellend vlak 450 Euro. Een handelaar kan tot 750 Euro subsidies ontvangen. Bij een ‘bellend vlak’ kan je via een bel aan de ingang bellen wanneer je een mobiel ‘hellend vlak’ nodig hebt. Dit mobiele, hellend vlak kan de handelaar gemakkelijk plaatsen en weer verwijderen. Dit is handig bij smallere voetpaden, zo blijft het voetpad voor iedereen toegankelijk.

Vrijwilligers met een beperking

“De metingen worden uitgevoerd door vrijwilligers met een beperking, zodat zij duidelijk kunnen maken aan handelaars welke drempels zij ervaren”, zegt Brigitte Van Aert (CD&V). “De vrijwilligers krijgen vooraf een korte opleiding van Dito.”

Metingen

Op donderdag 7 en 14 december zullen de vrijwilligers de metingen uitvoeren in het kernwinkelgebied. De handelaars krijgen een advies op maat en worden ondersteund in het proces en geholpen om een hellend of bellend vlak aan te leggen. Via de app On Wheels worden de toegankelijke handelaars en horecazaken duidelijk zichtbaar voor rolstoelgebruikers. Dit project markeert een belangrijke stap naar een inclusievere gemeenschap in Essen.

Unaniem goedgekeurd

Tuur Goormachtig, gemeenteraadslid (Vooruit): “Ik ben zeer blij dat mijn voorstel unaniem werd goedgekeurd en dat er samen met onze partner Dito vzw snel werk gemaakt wordt om de toegankelijkheid van de horeca- en handelszaken in alle Essense wijken te verbeteren.
Dit toont aan dat er absoluut nood was aan verbetering. We moeten immers iedereen de kans geven om onze lokale middenstanders op een zo klantvriendelijke manier te kunnen bezoeken.”

BVA

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet