Laatste nieuws:
Wateroverlast Woonbos

Wateroverlast Woonbos

De wateroverlast in grote delen van het Wildertse Woonbos blijft de gemoederen beroeren en de maatregelen blijken vooralsnog neer te komen op ‘dweilen met de kraan open’.

Noodsituatie

Het water staat heel wat bewoners van het Woonbos aan de lippen. Voorafgaand aan de gemeenteraad kreeg Tom Versompel het woord namens een aantal vaste bewoners en vakantieverblijvers. Volgens hem blijft het gemeentebestuur in gebreke, zowel bij de aanpak van de wateroverlast zelf als bij de communicatie met de bewoners – waarvan er velen van het kastje naar de muur werden gestuurd. Brigitte Quick (CD&V) vroeg begrip voor de situatie. De beloofde bewonersbrief werd inderdaad nog niet verstuurd, maar via de website en de sociale media werd wel informatie verspreid. En sinds begin januari wordt het probleem wel degelijk als een noodsituatie aangepakt, maar daarbij wordt prioriteit gegeven aan de ernstigste problemen, zoals risico’s voor elektrische installaties. Er werd ook al 2.000 kubieke meter water afgevoerd – al geven sommige bewoners aan dat dit dan enkele straten verder terug werd geloosd. Fluvius is ook gestart met het opmaken van een studie. Milieuschepen Helmut Jaspers (Vooruit) vulde nog aan dat de bestaande kaarten van overstromingsgebieden de toets met de realiteit niet blijken te doorstaan. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) ontkende dat het Woonbos minder aandacht krijgt dan de rest van Essen.

Bron en foto: N-VA/PLE

Facebook33
Twitter
Follow Me
Tweet