Laatste nieuws:
Vooruit-Essen bezorgd over dienstverlening en loketwerking in het station

Vooruit-Essen bezorgd over dienstverlening en loketwerking in het station

De NMBS kondigde deze week aan dat de loketwerking in het station van Essen geleidelijk zal worden afgebouwd, in lijn met de toenemende digitalisering van de ticketverkoop. Zo zullen tijdens het weekend de loketten niet langer bemand zijn.

Cruciaal vervoersknooppunt

De NMBS beweert dat deze optimalisatie de dienstverlening ten goede komt. Vooruit-Essen uit haar bezorgdheid over een mogelijk verder afbouwscenario. Volgens Vooruit moet er duidelijkheid komen over de toekomstige invulling van het station. Het station is immers een cruciaal vervoersknooppunt in het kader van een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitsbeleid.

Aandacht voor de behoeften van de lokale bevolking

Vooruit-Essen benadrukt het belang van het Essense Station als een groeiend vervoersknooppunt, dat in de toekomst nog meer centraal moet staan in duurzame mobiliteitsplannen. Het streven naar een groter aantal treinreizigers vereist niet alleen een verbeterde dienstverlening, maar ook aandacht voor de behoeften van de lokale bevolking. Eerder protesteerde Vooruit ook al tegen de afschaffing van talloze treinen en voor een betere planning van de werken door Infrabel op ‘Lijn 12’. En onlangs nog vroeg gemeenteraadslid Tuur Goormachtig aandacht voor veilige fietsstallingen aan de stations, zodat ook elektrische fietsen en bakfietsen veilig gestald zouden kunnen worden.

Gedwongen buiten te wachten

Een specifieke zorg is het feit dat men door de loketten niet meer te bemannen, ook de sluiting van de lokettenzaal, wachtruimte en wc’s buiten de reguliere openingsuren zou overwegen. Met het oog op duurzaamheid en klantvriendelijkheid mag het niet de bedoeling zijn dat reizigers, zoals nu bij koud weer, gedwongen worden buiten te wachten, terwijl een volledig stationsgebouw onbenut blijft. Deze situatie zou haaks staan op het streven naar een comfortabele en efficiënte reiservaring.

Specifieke aandacht

Een ander punt van zorg is de digitale kloof die kan ontstaan door het verminderen van fysieke loketdiensten. Vooruit vraagt specifieke aandacht voor mensen die nog niet volledig vertrouwd zijn met digitale technologieën en het belang van persoonlijk contact bij het regelen van hun treinreizen. Vooruit-Essen benadrukt dat deze bezorgdheden niet uniek zijn voor Essen, maar ook in andere gemeenten relevant zijn.

Constructieve dialoog

Vooruit roept de NMBS op tot een constructieve dialoog met het gemeentebestuur en alle belanghebbenden om de best mogelijke oplossingen te vinden, die zowel de efficiëntie als de toegankelijkheid van het treinvervoer bevorderen.

Bron en foto: Vooruit-Essen

Facebook56
Twitter
Follow Me
Tweet