Laatste nieuws:
Lagere school De Wissel bouwt nieuwbouw op campus GO! kleuterschool De Vinkjes
Links: Rebecca Bosman (directeur GO! De Vinkjes) - rechts: Kim Donckers (directeur De Wissel)

Lagere school De Wissel bouwt nieuwbouw op campus GO! kleuterschool De Vinkjes

Gemeentelijke lagere school De Wissel en GO! dalton-kleuterschool De Vinkjes hebben samen een belangrijke knoop doorgehakt: de gemeenteschool zal een nieuw schoolgebouw neerzetten op het domein aan de Nieuwe Buiten, de campus waarop De Vinkjes is gehuisvest. De twee scholen streven ernaar om tegen 1 september 2026 de campus te kunnen delen.

Win-win voor beide scholen

De Wissel had al langere tijd nood aan meer plek en een groene speelruimte. Een volledige renovatie van het gebouw en de ontharding van de huidige site leek eerst een optie, maar die kende te veel beperkingen. GO! kleuterschool De Vinkjes beschikt over een ruim en groen domein, maar heeft als kleine school onvoldoende middelen om in het onderhoud van het terrein en het gebouw te kunnen investeren. Daarom ging het lokaal schoolbestuur van Wuustwezel in dialoog met de inrichtende macht van GO! scholengroep Antwerpen. Recent werd de knoop door de twee besturen en in overleg met de betrokken directies doorgehakt: De Wissel zal een nieuwe school bouwen op het domein van De Vinkjes.

Lagere school De Wissel bouwt nieuwbouw op campus GO! kleuterschool De Vinkjes2

Vlottere overstap naar lagere school

De beslissing stelt beide scholen in staat om de beschikbare middelen doelgerichter in te zetten en biedt een antwoord op hun infrastructurele uitdagingen. Daarnaast is het een opportuniteit om de doorstroom naar De Wissel vlotter te laten verlopen. De kleuters van De Vinkjes kunnen in hun bekende en veilige omgeving blijven wanneer ze overstappen naar de lagere school.

Eigen pedagogisch project

Het delen van de infrastructuur betekent geenszins dat de scholen hun eigenheid verliezen. Beide scholen zullen hun uniek pedagogisch project behouden. De Wissel behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en volgt de leerplannen van OVSG, dalton-kleuterschool De Vinkjes is een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en zal trouw blijven aan de daltonprincipes en het pedagogisch project van het GO!.

Lagere school De Wissel bouwt nieuwbouw op campus GO! kleuterschool De Vinkjes3

De beide scholen kijken uit naar de toekomstige samenwerking

“Het is een grote stap voor de twee scholen, maar een die voor alle partijen voordelen zal opleveren. Ook voor ouders zal de samenwerking logistiek gemakkelijker zijn. Broers en zussen kunnen op eenzelfde locatie naar school gaan. Het spreekt voor zich dat ouders nog steeds zullen kunnen kiezen naar welke school hun kind doorstroomt”, zegt Rebecca Bosman, directeur van GO! kleuter-daltonschool De Vinkjes. “We droomden al lang van een open, ruime site met natuurlijke elementen. Dit project biedt enorm veel mogelijkheden voor de toekomst. Als autonome lagere school streven we een kansrijke samenwerking na met kleuterscholen in de nabije omgeving”, laat Kim Donckers, directeur van de gemeentelijke lagere school De Wissel nog weten.

https://www.noordernieuws.be/wp-content/uploads/2023/06/Lagere-school-De-Wissel-bouwt-nieuwbouw-op-campus-GO-kleuterschool-De-Vinkjes4.jpg

Prachtige, groene locatie

Ook schepen Rit Luyckx (CD&V), bevoegd voor o.a. onderwijs en sport, is tevreden met deze oplossing: “Wij zijn heel blij dat we met het GO! een overeenkomst hebben kunnen sluiten om op deze site een nieuwe school te bouwen die aan alle duurzaamheidsnormen zal beantwoorden. Onze kinderen zullen in de toekomst op een prachtige, groene locatie kunnen leren en spelen. Nu de kogel door de kerk is, kunnen we rustig de tijd nemen om de concrete plannen verder uit te werken. We geloven er ook in om goede afspraken te maken met de school en de omwonenden over mobiliteit. Op die manier betrekken we iedereen bij dit mooie project.”

Men streeft ernaar om de nieuwbouw klaar te hebben tegen september 2026.

Foto’s © gemeente Wuustwezel – schooldomein GO! De Vinkjes, Nieuwe Buiten 1

Facebook144
Twitter
Follow Me
Tweet