Laatste nieuws:
Essens belang - Verkiezingen 2018 - Kandidaten kieslijst

Eerste namen lijst Essens Belang bekend

De verkiezingen van 14 oktober komen steeds dichterbij. Al van veel partijen heeft Noordernieuws de kandidatenlijst als eerste kunnen brengen. Ook het Essens Belang maakt via Noordernieuws haar eerste namen bekend.

Lijsttrekker

De lijst wordt aangevoerd door Ward van Hees, die zelf ook bekend is om zijn betrokkenheid bij Essens Belang senioren. Deze organisatie is dan ook nauw betrokken bij het Essens Belang. Op de tweede plaats komen we de naam van Mariëtte Somers tegen, die op nummer drie wordt gevolgd door uittredend raadslid Siegfried Heylen. De lijstduwer zal Jos Veraart zijn.

Een gevarieerde lijst

Hoewel we het voorlopig nog even moeten stellen met de bovenste drie namen van de lijst en de naam van lijstduwer, heeft Essens Belang een kandidatenlijst met mannen en vrouwen van alle leeftijden. De jongste kandidaat is 18 jaar oud en de oudste is 73 jaar. Ook komen de mensen van de lijst uit de verschillende kernen die de gemeente Essen vormen. De komende tijd kunnen we een stickeractie verwachten van ronde fluoriserende stickers met daarop korte standpunten van de partij.

De splitsing

Over de gevolgen van de splitsing wordt aangegeven dat alle kandidaten en betrokkenen niet meer welkom zijn als lid van het Vlaams Belang. Dit los van eventuele sympathie die er nog is of was voor het landelijke beleid van deze partij. Er wordt aangegeven dat de partij op deze manier loyale kiezers op landelijk niveau heeft weggejaagd naar andere partijen.

Programma

Het Essens Belang heeft ook al een lijst met een aantal punten gemaakt waar zij zich als partij hard voor willen maken.

 • Zo vindt de partij het zeer belangrijk dat het charter, waarin is vastgelegd dat de voorrangsregels voor Essenaren moeten worden gegarandeerd, ook wordt gerespecteerd. Dat houdt onder andere in dat nieuwkomers in Essen geen voorrang krijgen voor een sociale woning, wanneer dit ten koste gaat van Essenaren die nood hebben aan een dergelijke woning.
 • Ook ijvert de partij voor een verplichte inburgering, omdat taal en cultuur belangrijke peilers zijn om te kunnen participeren in de gemeenschap.
 • Op het vlak van veiligheid en leefbaarheid wil de partij een toename van snelheidscontroles om de verkeerssituatie te verbeteren. Ook in het kader van de veiligheid in het verkeer moet zwaar verkeer worden geweerd uit de dorpskernen en smalle straten. Naast een aantal andere infrastructurele zaken wil de partij ook dat er werk wordt gemaakt van het opsporen van voertuigen uit het buitenland, maar inschreven staan in Essen.
 • Wat betreft het bestuur wordt een verdere afbouw van de schuldenlast belangrijk gevonden. Ook willen ze dat de burger meer inspraak krijgt bij belangrijke dossiers. De belasting zal moeten zakken en ook pestbelastingen moeten verdwijnen. Ook het patrimonium van Essen moet goed bekeken worden.
 • Om het welzijn van de gemeente Essen te verbeteren stelt de partij voor dat er nog meer wordt ingezet om goedkope woningen te realiseren en ook de serviceflats verdienen veel aandacht om de groeiende vergrijzing op te vangen.
  Andere punten op het vlak van welzijn hebben betrekking op de aankoop van sociale energie en dat mensen met een vervangingsinkomen zich ten dienste moeten laten stellen van de gemeenschap. Ook moet de gemeente praten met KLINA om zo het behoud van het ziekenhuis van Essen te bewerkstelligen en voor afgelegen plaatsen moet er een belbus komen.
 • Wanneer de partij kijkt naar de werkgelegenheid is de partij voorstander van het terugdringen van de werkloosheidsgraad door de de lokale economie te stimuleren om Essenaren aan te werven, eventueel met subsidies en bijscholing.
 • Wat betreft het milieu wil de partij graag herbebossing zien met inheemse begroeiing en de ontbossing van het woonbos een halt toe roepen. Sluikstorten zou kunnen worden tegengegaan worden met een maximum factuur op het huisvuil.
 • Een ander punt is het behoud van eigen identiteit waarbij gewezen wordt op het feit dat één op drie Essenaren een buitenlands paspoort heeft.
 • Ook moet er weer een bus komen naar Essen Hoek.
 • Net als in elke kern moet ook daar een voetbalveld zijn.
Overpeinzingen

Essens Belang is de eerste partij die naast enkele namen van de lijst ook meteen meteen met een redelijk aantal punten komt die zij belangrijk vinden voor de Essenaren. Dit siert hen, want je stelt je tegelijkertijd ook kwetsbaar op door je programma al zo duidelijk naar buiten te brengen, voordat anderen dit hebben gedaan. Wat opvalt is dat de partij, zoals de naam ook doet voorkomen, vooral inzet op de Essenaren en hun welbehagen. Dit willen zij doen door de Essense identiteit te behouden en de belastingen te verlagen. Ook hebben Essenaren wat hun betreft voorrang op het vlak van wonen en werken. Het is wel de vraag waarmee zaken als bijscholing en subsidie binnen de banenmarkt en, bijvoorbeeld, een maximum factuur op het huisvuil bekostigd gaan worden. Want de partij ziet ook graag dat de schuldenlast wordt teruggedrongen en dat de mensen minder belasting gaan betalen. En gaat het laten uitvoeren van diensten door mensen met een vervangingsinkomen niet ten koste van dienstverleners die op zelfstandige basis of in loondienst dergelijke diensten aanbieden?

Het is in ieder geval duidelijk dat Essens Belang zich profileert als een echte lokale partij voor de Essenaren en dat ze klaar zijn om campagne te voeren voor een goede uitslag op 14 oktober.

Facebook43
Twitter
Follow Me
Tweet