Laatste nieuws:
Siegfried Heylen - Essens belang - Verkiezingscampagne 2018 - Noordernieuws.be

Lezerscampagne: Siegfried Heylen, Essen’s Belang

Het tweede betoog van onze Noordernieuws lezerscampagne wordt gebracht door Siegfried Heylen, namens Essens Belang.

Essen’s Belang “Samen Sterk”

Essen’s Belang is een nieuwe partij die enkel de belangen van de Essenaren verdedigt en daarbij geen enkel taboe schuwt. Hier is meer leiderschap nodig en minder politiek gekibbel. Met meer dan 1 op 3 Essenaren met buitenlandse roots, is inburgering een belangrijke peiler om mee te kunnen participeren in onze gemeenschap. Dit zou verplicht moeten worden.

Wonen

Betaalbare woningen zijn een must, hierbij mag in de sociale sector geen voorrang gegeven worden aan niemand. Wie op een wachtlijst komt moet, zoals iedereen, achter in de rij aansluiten.
Er moeten meer serviceflats bijkomen om de vergrijzing op te vangen. Hierbij moet ook toekomstgericht gekeken worden, zodat als het nodig is en de vergrijzing daalt, deze flats met een kleine aanpassing ook voor jonge gezinnen kunnen dienen.

Ondernemen en werk

We moeten ook de lokale economie meer ondersteunen om de hoge werkloosheid in Essen te laten dalen. Hierbij moeten we als overheid geen taboes schuwen en werkgevers die Essenaren in dienst nemen, eventueel subsidiëren om bijscholingen van nieuwe werkkrachten te ondersteunen. Het RUP aan het Spijker ‘moet’ herzien worden. Hier zullen taboes sneuvelen en moet men toekomstgericht kijken. Dit moet in overleg gebeuren met Unizo Essen: het zijn werkgevers die de noden kennen en niet de politiekers. Dit geldt ook voor de verdere uitbreiding van industriegebied Rijkmaker.
Hoe meer Essenaren er aan het werk zijn, hoe hoger de inkomsten zijn voor de gemeente. Met het gevolg dat we de belastingen kunnen laten dalen en de koopkracht van de Essenaren verhogen.

Armoede

De armoede binnen Essen moet kordater worden aangepakt. Als we de armoede effectiever aanpakken komt dit ten goede aan betaalbare energie, het milieu en het geluk van de Essenaar. Er moeten in de eerste plaats maatregelen worden genomen om mensen te helpen die nu hun energierekening niet meer kunnen betalen. Zij betalen de hoogste tarieven, omdat ze enkel energie kunnen kopen bij de netwerkbeheerder en zo nog meer in armoede verzeilen. Hierdoor worden ze verplicht om naar fossiele brandstof te grijpen, om zich nog van enige energie te kunnen voorzien. Dit heeft gevolgen voor het milieu. Ook een maximum factuur op huisvuil, dit brengt met zich mee dat de factuur nooit te hoog kan oplopen en betaalbaar blijft voor iedereen.

Ruimtelijke ordening

Groot en zwaar verkeer moet geweerd worden uit de dorpskernen en te kleine straten. Dit verhoogt de veiligheid van de zwakkere weggebruiker. Dit kan eventueel met een versmalling van de rijweg waar groot en zwaar verkeer niet door kan.
De ontbossing van het woonbos moet gestopt worden. We dienen er op toe zien dat dit een BOS blijft en zullen de verwaarlozing van de laatste 30 jaar van de bestuurspartijen moeten rechtzetten.
Dit komt de bewoners van het woonbos ten goede, zodat ze bij verkoop niet voor onaangename verassingen komen te staan.

Cultuur

Als overheid dienen we de cultuursector te versterken. Dit door een cultuurbreed kader rond digitalisering te ontwikkelen en operationeel te maken. Zodat culturele organisaties er op kunnen inspelen. Het is nodig om duidelijke accenten te leggen. Een beleidsvisie moet gaan over cultuur en hoe om te gaan met de uitdagingen van de toekomst en de effecten die de digitale technologie aan de cultuursector stelt.

Samen sterk

We leven in Essen in een mooie landelijke gemeente, maar het kan op vele vlakken beter als we de taboes doorbreken. We moeten durven verder kijken dan onze voordeur. Een buurt wordt pas een aangename plaats als we samen kijken naar wat beter kan en moet. Daarom hebben we gekozen voor ‘Samen Sterk’. Want alleen samen kunnen we iets betekenen om van Essen de beste plaats te maken om te leven en te wonen. Niet enkel voor ons zelf, maar ook voor de toekomstige generaties. Daar ligt nog de grootste verantwoordelijkheid. Het is onze plicht om te zorgen dat onze kinderen niet in armoede moeten opgroeien en daarmee de vele goede en mooie dingen die er zijn te moeten missen. Het gaat hier niet om wonen in een groot huis, maar om mee te kunnen participeren en zich te kunnen ontwikkelen.

Armoede is dikwijls de voedingsbodem om verkeurde keuzes te maken, die onze gemeenschap niet ten goede komen. We moeten durven en we taboes doorbreken. We moeten er voor open staan om mensen te helpen die het nodig hebben, meesleuren en te laten participeren in onze gemeenschap door hen daartoe ook de mogelijkheid te geven. Als overheid kunnen we hierin het voortouw nemen, initiatieven nemen en ondersteunen.

Elk huis heeft een Essen’s belang

Bij Essen’s Belang is elke Essenaar lid, want elk huis heeft wel een Essen’s Belang in huis. Het zijn die belangen die wij behartigen. We hoeven geen rekening te houden met nationale partijen en partijprogramma’s. Wij houden enkelrekening met de Essenaren, om te zorgen dat het aangenaam wonen is in Essen, waar dan ook.

We moeten luisteren naar onze mensen. Zelfs als dat afwijkt van wat wij denken dat het beste is. Het is juist zo dat we altijd met verschillen leven. Verschillen die onze gemeenschap tot grootse dingen in staat kan laten zijn.

Essen’s Belang
Siegfried Heylen
Gemeenteraadslid
3 de plaats op de lijst Essen’s Belang
Persverantwoordelijke
Campagne leider

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet